Wspomnienie o koledze Andrzeju Zalewskim

W dniu 27 lipca 2011 roku pożegnaliśmy, na cmentarzu Powązkowskim, naszego Kolegę – Seniora Redaktora Andrzeja Zalewskiego. Pogrzeb, poprzedzony uroczystą Mszą św. odprawioną, i z piękną homilią wygłoszoną przez biskupa Józefa Zawitkowskiego, koncelebrowana przez 12 kapłanów miała niezwykle uroczysty charakter. Mnóstwo ludzi i kwiatów. Stojące wokół trumny poczty sztandarowe różnych Instytucji i Stowarzyszeń. Przedstawiciel Prezydenta RP w osobie profesora Tomasza Boreckiego, delegacje Radia i Telewizji, Rektor i Kanclerz SGGW, licznie reprezentowane Ministerstwo Leśnictwa i Ochrony Środowiska, rzesza przyjaciół i sympatyków.

Nad grobem, prof. T. Borecki odczytał list Prezydenta Rzeczpospolitej pana Bronisława Komorowskiego i przekazał decyzję o nadaniu pośmiertnie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Potem w bardzo osobistym i wzruszającym przemówieniu pożegnał Zmarłego, czyniąc to w imieniu władz Uczelni i Stowarzyszenia Wychowanków.

Kolega Andrzej Zalewski był absolwentem pierwszego powojennego rocznika studentów Wydziału Rolniczego SGGW którym przyszło studiować w jakże trudnych i niepowtarzalnych okolicznościach. Te lata wspominał On w wydanym przez Stowarzyszenie Wychowanków zeszycie historycznym nr 3 zatytułowanym „Pierwsi Powojenni – wspomnienia pierwszych powojennych studentów Wydziału Rolniczego SGGW”. Jego związki ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego były zawsze żywe i serdeczne a dodatkowo zatwierdzone przynależnością do Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.

Jeszcze tak niedawno, rok temu, na Jubileuszowym Zjeździe Wychowanków z okazji 50 –lecia istnienia Stowarzyszenia mieliśmy zaszczyt goszczenia Go jako Gościa Honorowego, w historycznych pomieszczeniach Uczelni na ul. Rakowieckiej. Wspólne wspomnienia i fotografie na których Pan Andrzej stoi z koleżankami i kolegami, ze swoim charakterystycznym, ciepłym uśmiechem. Wtedy też poznaliśmy od „kuchni” działanie eko-radia kiedy w kąciku holu przed aulą nadawał o 12,30 swój program autorski o pogodzie.  Często wykorzystywaliśmy życzliwość Redaktora A. Zalewskiego do informowania radiosłuchaczy o różnych uroczystościach organizowanych przez Uczelnię i Stowarzyszenie. Pamiętam, organizowane przez Zakłady Doświadczalne Uczelni, różne imprezy rolnicze a zwłaszcza w RZD Żelaznej spotkania z okazji „Dni Marchwi” czy „Dni Ziemniaka”. Wtedy na falach „eko-radia” pojawiały się zapowiedzi i ciekawe komentarze o tych zdarzeniach.

Kolega Andrzej Zalewski, odkąd pamiętam, interesował się żywo problematyką praktycznego rolnictwa. Ileż to razy jeździliśmy wspólnie do naszych Zakładów Doświadczalnych i dyskutowali na temat następujących zmian ekonomiczno – technicznych w Polskim rolnictwie. Oczywiście nie tylko rolnictwo było tematem naszych rozmów. Z zainteresowaniem wysłuchiwałem opowieści pana Andrzeja o czasach wojennych, wyjazdach zagranicznych i tradycjach różnych regionów Polski. Inną Jego pasją był las i szeroko pojęta przyroda i ekologia. Pięknie o tym mówił na jednym z pierwszych „kulturalnych czwartków” – spotkań z wybitnymi absolwentami SGGW, organizowanymi przez Uczelniane Muzeum. Leśnicy nie bez powodu nadali Mu Członkostwo Bractwa Leśnego i uhonorowali „Kordelasem Leśnika Polskiego”. I właśnie dlatego tylu ich było na pogrzebie a hejnaliści tak pięknie grali na rogach hejnały leśne…

Żegnaj Panie Andrzeju!. Będzie nam brakowało Twojego ciepłego, zawsze młodego głosu i nie banalnych prognoz pogody. I żal, że nie będzie spotkań które dawały nam tyle wspaniałych wrażeń.

Józef Rzewuski - wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW