Wspomnienie o Włodzimierzu Cygańskim

Mgr inż. Włodzimierz  Czesław Cygański zmarł po długich cierpieniach, po życiu obfitującym w wydarzenia, których nie da się określić jako przeciętne.

Syn oficera Korpusu Ochrony Pogranicza, lekarza – zamordowanego przez radzieckie NKWD, jako harcerz Szarych Szeregów był żołnierzem Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Te „obciążające” Go politycznie fakty stały się następnie przesłanką prześladowania przez agentów Służby Bezpieczeństwa, a w rezultacie zesłania na cztery lata (1952-56) do pracy w kopalni uranu na Śląsku. Tragiczne przejścia nie załamały jednak Włodka, który ukończył później studia rolnicze w naszej Uczelni i całe swe nader czynne życie poświęcił nie tylko efektywnej pracy zawodowej lecz także zaangażowanej, ofiarnej i wielokierunkowej działalności społecznej.

Był wieloletnim i zasłużonym działaczem naszego Stowarzyszenia, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz organizacji kombatanckich. Szczególnie niezawodna i ceniona była Jego działalność w charakterze wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

W uroczystościach pogrzebowych na Powązkach uczestniczyły poczty sztandarowe, liczni przyjaciele i koledzy z miejsc pracy, Stowarzyszenia Wychowanków i PSL – u oraz towarzysze broni z Armii Krajowej.

Przy rodzinnej mogile pożegnali Zmarłego: Prezes Wileńskiego Okręgu AK, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wychowanków SGGW Jerzy Skrabek, przedstawiciel Stronnictwa i roku studiów.

Odszedł 28 sierpnia 2008 roku w wieku 79 lat.Odszedł patriota, wierny syn Kościoła, człowiek prawy, uczciwy, bezinteresowny, ofiarny i życzliwy ludziom! Mogiłę pokryło mnóstwo pięknych kwiatów, które Włodek tak kochał.
 

Jerzy Skrabek