Wspomnienie o dr Marii Jurakowskiej-Skowronowej

Maria Jurakowska-Skowronowa przyszła na świat 1912 roku w Szarleju jako drugie z 4 dzieci p. Jurakowskich. Była wnuczką Tytusa Chałubińskiego i często w dzieciństwie przebywała u Niego w Zakopanem. Jako małe dziecko otrzymywała prywatne nauczanie. Liceum ukończyła w Pabianicach. Studia odbyła na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które ukończyła z tytułem mgr rolnictwa. Doktoryzowała się w 60 roku życia.

Od 1973 roku należała do Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, w którym była: zastępcą członka Zarządu do 1974 roku, a następnie Sekretarzem Zarządu – przez 17 lat, od 1975-1982 i od 1984-1994. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, nadało Jej godność Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Maria Skowronowa Brała żywy udział prawie we wszystkich akcjach prowadzonych przez Zarząd Stowarzyszenia, tworzyła dobrą atmosferę, wraz ze śp. Profesorem Stanisławem Moskalem walczyła o ustawienie kamienia ku czci ks. Stanisława Staszica, o prawa do samostanowienia Zarządu, o pamięć historyczną, o tablice pamiątkowe.

Wniosła ogromny wkład w sporządzeniu biogramów studentów SGGW poległych w latach 1918-1920 oraz członków społeczności akademickiej SGGW, którzy zginęli w latach 1939-1945 wydanych w postaci Zeszytów Historycznych.

Odeszła 1 września 2008 roku w wieku 96 lat. Mimo ciężkiej choroby zachowała radość życia. Była zawsze pełna ciepła, życzliwości dla wszystkich. Bardzo kochała życie! Chociaż fizycznie będzie Jej nam brakowało, to w sercach naszych, żyć będzie!!

 

Małgorzata Łuczak