Wspomnienie

Jerzy Marian Skrabek urodził się 31 maja 1924 roku w Radomiu w rodzinie leśnika Edmunda Skrabka. Ojciec przez 50 lat pracował na stanowisku leśnego i p.o. nadleśniczego w lasach DOLP Lwów i DOLP Radom.  Matka Adriana Maria Zawadzka, po ukończeniu studiów na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracowała jako nauczycielka.

Jerzy szkołę podstawową ukończył w Nowej Wsi w powiecie Kozienice. W Radomiu w 1939 roku ukończył 2 klasę Gimnazjum Humanistycznego im. J. Kochanowskiego. W okresie szkolnym należał do organizacji szkolnych : ZHP, PCK, LOPP, pracował w samorządach klasowych. W ramach tajnego nauczania, w okresie 1942 – 1944 ukończył 3 i 4 klasę gimnazjum oraz 1 klasę liceum w Kozienicach.

W okresie okupacji walczył w szeregach ZWZ i AK placówka „Brzóza” Obwód Kozienice, Okręg Radomsko- Kielecki „Jodła” - jako łącznik oraz wywiadowca grupy specjalnej. W ruchu oporu był przez 4 lata i 7 miesięcy.

Maturę uzyskał w 1945 roku w Liceum Humanistycznym im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

Z lasem związany był od najmłodszych lat. W okresie wojny pracował w Nadleśnictwach Kozienice i Garbatce na stanowiskach praktykanta i gajowego. Studia na Wydziale Leśnym SGGW odbył w latach 1945 – 1949. W trakcie studiów działał aktywnie w organizacjach studenckich: Związek Młodzieży Wiejskiej, Związek Studentów Polskich, Koło Leśników, Związek  Akademicki Młodzieży Polskiej, Federacja Polskich Organizacji Studenckich i innych.

Specjalizował się w hodowli lasu. Pracował na Wydziale Leśnym SGGW, w Katedrze Hodowli Lasu. Poza normalnymi obowiązkami prowadził działalność na Wydziale i Uczelni: 37 lat był kierownikiem praktyk studenckich, 18 lat  - sekretarzem Uczelnianej Komisji ds Zatrudnienia Absolwentów SGGW, sekretarzem kilku studiów podyplomowych, delegatem do Rady Wydziału i Senatu SGGW.

Prowadził wieloletnią działalność zawodowo – społeczną w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszeniu Wychowanków SGGW, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Polskim Towarzystwie Leśnym, Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i wielu innych.

Za pracę w tych organizacjach uhonorowany został wieloma orderami i odznakami państwowymi, resortowymi i wojskowymi (miał rangę kapitana rezerwy WP).

Od 1964 roku działał aktywnie w Stowarzyszeniu Wychowanków SGGW w Komisji Rewizyjnej, a od 1988 roku do października 2019 kierował pracami tej Komisji. Był inicjatorem i wieloletnim prowadzącym Apel Poległych z okazji Dnia Niepodległości.

Zmarł 30 października 2019 roku.

 

Opracowała: Barbara Sikora