W dniach 16–17 września 2017r odbyło się spotkanie absolwentów Wydziału Ekonomiczno – Rolniczego rocznik 1962 -1967.

W 1967 r. studia ukończyło 65 osób, a w spotkaniu uczestniczyło 30 absolwentów.

Uczestnicy spotkania zebrali się w sali im. Stefana Moszczeńskiego, gdzie wysłuchali informacji pani dr hab. Justyny Franc-Dąbrowskiej, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, o aktualnej organizacji, pracy i perspektywach dalszego rozwoju Wydziału. Po wykładzie wywiązała się dyskusja, w czasie której uczestnicy interesowali się m.in.:

  • jakie są możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia przez absolwentów Wydziału?
  • czy prowadzi się statystyki ilu absolwentów zatrudnia się zgodnie z kierunkiem ukończenia studiów, w rolnictwie czy poza rolnictwem?
  • jak kształtuje się stosunek studentów pochodzących z rodzin rolniczych do studentów z obszarów miejskich, itp.?

Na zakończenie spotkania, z okazji 50-lecia ukończenia studiów, Pani Dziekan wręczyła każdemu uczestnikowi  - absolwentowi - „Złoty Dyplom”.

Druga część spotkania odbyła się w akademiku „Grand”, gdzie rozmowy i wspomnienia trwały do późnych godzin nocnych, a po krótkim odpoczynku – do popołudniowych godzin następnego dnia. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi, opowiadali
o swoich pasjach i sposobach ich realizacji. Wspominaliśmy kolegów i koleżanki, którzy – ze względu na zdrowie – nie mogli przyjechać, jak również i tych, którzy już odeszli.

Spotkanie umilali nam pięknym śpiewem Jola Balicka-Ignasiak (sopran) i Antek Gałecki (baryton).

Na zakończenie wszyscy wyrazili chęć ponownego spotkania się na uroczystościach obchodów 60-lecia Wydziału.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Wychowanków SGGW za pomoc w organizacji spotkania.

Uczestnicy spotkania absolwentów Wydziału Ekonomiczno -Rolniczego rocznik 1962-1967. Stoją do lewej: rząd I: Zosia Siemiątkowska, Basia Kąca, Jadzia Bartnicka, Renia Cuper, Maria Wielądek, Jola Balicka, Antek Gałecki, rząd II: Ania Bakun, Majka Majewska, Teresa Pikć, Ula Pielechowska, Kazia Marczuk (widać tylko włosy), Mirka Bilska, Ola Gradek, Ania Stypułkowska, Kazik Jurkowski, Kazik Ignasiak, rząd III: Lila Kowalska, Józek Kur, Piotr Popławski, Marian Sobiesiak, Ryszard Kijoch, Ania Marciniak, Zdzisiek Tarwacki, Hela Klimiuk, Ania Zawistowska, Kazik Szczepański.

Opracowała: Mirka Bilska-Krystowska