Upływa rok 2017, jesteśmy już po 18 spotkaniu absolwentów wydziału Leśnego SGGW - rocznik 1961, które odbyło się 26-28 maja, tym razem w Ośrodku kultury Leśnej w Gołuchowie.

Niestety, mimo zapowiedzi pod 20 osób, spotkaliśmy się w gronie 12 osobowym. Wiek, stan zdrowia, a też i dla niektórych z naszego koleżeństwa pokonanie 600 km stworzyło trudną sytuację. Dyrektor Ośrodka oddał naszej grupie pokoje w przebudowanej „Oborze”, gdzie w komfortowych warunkach czuliśmy się swobodnie, co sprzyjało nocnym rozmowom biesiadników. Czas spotkania poza biesiadowaniem wypełniliśmy spacerami i zwiedzaniem Ośrodka w sobotni słoneczny dzień.

W drugi dzień Zjazdu – naszą grupę oprowadzał pan Adam Kozyra – pracownik Muzeum, który z wielkim znawstwem i zaangażowaniem przedstawił historię posiadłości od czasów wzniesienia zamku przez właścicieli rodu Leszczyńskich w XVI w.,  aż po czasy obecne. Nie sposób przytaczać szczegóły w krótkiej notatce.

Z punktu widzenia Ośrodka Kultury Leśnej istotnym był wiek XIX, kiedy to rody Działyńskich i Czartoryskich ukształtowały całość posesji w obecnym stanie powierzchniowym wraz z zabudowaniami, które stały się bazą Ośrodka. Decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1975 roku powstało Muzeum Leśnictwa, a w  1976 r. Ośrodek Kultury Leśnej, początkowo w ramach nadleśnictwa Taczanów. Zamek w 1951 roku został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu.

Z pomocą pana Adama Kozyry zwiedziliśmy główne obiekty Ośrodka, a mianowicie Muzeum, Powozownię, Pałacyk (oficynę), zagrodę żubrów, część parkową i Zamek -  dowiadując się wiele szczegółów z historii posiadłości. Dbałość o stan Ośrodka, jak  i zebrane zasoby niewątpliwie budzą duże uznanie dla Gospodarzy – Lasów Państwowych.

Czas szybko biegnie, nieubłagalnie  nadszedł trzeci dzień – dzień pożegnań i rozjazdów. Jeszcze przed  rozstaniem podjęliśmy decyzję, że spotykamy się za rok, zatem do zobaczenia na ziemi łódzkiej w Dobieszkowie.

 

Opracował: Marek Mądrzykowski