W dniu 26 czerwca br odbył się z okazji 50-lecia utworzenia Stowarzyszenia  zjazd Wychowanków, w którym uczestniczyło 167 osób. Zjazd miał charakter wspomnieniowo-towarzyski i przebiegłam w dwóch częściach: część pierwsza rozpoczęła  się mszą św. W kościele pw. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej, a następnie w historycznej auli I im. J. Mikułowskiego-Pomorskiego w "Starym Gmachu" na Rakowieckiej przebiegała część oficjalna, którą wypełniły: powitanie uczestników w tym przybyłe władze uczelni i rótki rys historyczny szczególnie ostatnie 10-lecie Stowarzyszenia. Następnie Zjazd powitał i przekazał pozdrowienia oraz rótką informację o Uczelni JM Rektor.

Tradycyjnie na tego rodzaju zjazdach wygłaszane są prelekcje na wiodące tematy o charakterze ogólnym. Tym razem niezwykle interesującą i barwną prelekcję nt "Las i człowiek" – wygłosił prof. dr hab. T. Borecki były Rektor SGGW i Honorowy Członek Stowarzyszenia. W trakcie tego spotkania zostały wręczone obecnym na zjeździe listy gratulacyjne z okazji 50-letniego stażu członkowskiego w Stowarzyszeniu. Listy otrzymały: Pani Dr Czesława Gibes i Pani Prof. Stanisława Roztropowicz.

50 lat Stowarzyszenia

Druga część zjazdu odbyła się w Ursynowie, gdzie uczestnicy po uroczystym obiedzie zwiedzili "stary Ursynów" i Muzeum SGGW. Oprowadzała po historycznych miejscach Uczelni Pani Karolina Grobelska – kustosz Muzeum SGGW. Dalej uczestnicy zwiedzili nową część kampusu SGGW dłużej zatrzymując się w nowootwartym Centrum Wodnym.

50 lat Stowarzyszenia

Na zakończenie w Ogrodach na tyłach Pałacu Rektorskiego odbył się "piknik", który ubarwiony został występem Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW oraz Grupy Tanecznej Tańca Latynoamerykańskiego „Tropicana". Piknik był niezwykle udany, uczestnicy wyrażali duże uznanie i adowolenie czemu dawały wyraz głosy uczestników, chwalono program jazdu jego przebieg i atmosferę. Pytano kiedy odbędzie się następny zjazd.

Pozdrawiamy
Stowarzyszenie Wychowanków SGGW