W dniach 16–17 września 2017r odbyło się spotkanie absolwentów Wydziału Ekonomiczno – Rolniczego rocznik 1962 -1967.

W 1967 r. studia ukończyło 65 osób, a w spotkaniu uczestniczyło 30 absolwentów.

Uczestnicy spotkania zebrali się w sali im. Stefana Moszczeńskiego, gdzie wysłuchali informacji pani dr hab. Justyny Franc-Dąbrowskiej, prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, o aktualnej organizacji, pracy i perspektywach dalszego rozwoju Wydziału. Po wykładzie wywiązała się dyskusja, w czasie której uczestnicy interesowali się m.in.:

Minęły dwa lata od ostatniego spotkania i nadszedł rok małego jubileuszu 55 lat, kiedy ruszyliśmy w lasy i nie tylko, z dyplomami leśników w kieszeni. Tym razem spotkanie wyznaczyliśmy w Puszczy Piskiej, w Nadleśnictwie Spychowo,  między 4 a 6 września 2017 r. w uroczym miejscu „Zielony Zakątek” na skraju miejscowości Spychów. Atmosfera jak zawsze urokliwa, choć coraz częściej koleżaństwo sygnalizuje, że nie jest  już w stanie tak często uczestniczyć w spotkaniach. Przyjechało tylko 13 osób. Jest nas coraz mniejsza gromada. W ostatnim roku pożegnaliśmy Janka Lewonika. Czas niestety  robi swoje.

 

W dniach 10 -11 czerwca 2017 roku , w Stadninie Koni w Walewicach , odbył się pierwszy po 44 – latach zjazd absolwentów Wydziału Zootechnicznego, rocznika 1968 – 1973.  Na  spokanie przybyło 30  Koleżanek i Kolegów oraz 9 osób towarzyszących.

Na początku spotkania chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych naszych Koleżanek i Kolegów. W pierwszym punkcie programu, którego tematem było „Moje 44 lata po ukończeniu studiów”  uczestnicy spotkania przedstawili swoje dokonania zawodowe i podzielili się informacjami z życia osobistego. Większość naszych Koleżanek i Kolegów nie podjęła  pracy w wyuczonym kierunku , ale ci co pozostali wierni swojej zootechnicznej pasji, osiągali w niej znakomite rezultaty. Przykładem są  wybitne osiągnięcia  Stadniny Koni Jaroszówka, prowadzonej przez 30 lat przez Kolegę Romana Krzyżanowskiego, absolwenta naszego rocznika. Troje z naszych Koleżanek i Kolegów uzyskało stopnie profesorskie, pracując w SGGW oraz w Instytutach PAN. Kilka osób posiada stopnie naukowe  doktora.

Upływa rok 2017, jesteśmy już po 18 spotkaniu absolwentów wydziału Leśnego SGGW - rocznik 1961, które odbyło się 26-28 maja, tym razem w Ośrodku kultury Leśnej w Gołuchowie.

Niestety, mimo zapowiedzi pod 20 osób, spotkaliśmy się w gronie 12 osobowym. Wiek, stan zdrowia, a też i dla niektórych z naszego koleżeństwa pokonanie 600 km stworzyło trudną sytuację. Dyrektor Ośrodka oddał naszej grupie pokoje w przebudowanej „Oborze”, gdzie w komfortowych warunkach czuliśmy się swobodnie, co sprzyjało nocnym rozmowom biesiadników. Czas spotkania poza biesiadowaniem wypełniliśmy spacerami i zwiedzaniem Ośrodka w sobotni słoneczny dzień.

Spotkanie koleżeńskie absolwentów Wydziału Rolniczego '52

Jeśli dobrze pamiętam, to w roku akademickim 1948/49, na Wydziale  Rolniczym naszej Uczelni rozpoczęło studia 140 osób. Dyplomy inżynierskie otrzymaliśmy w czerwcu 1952 roku i zgodnie z nakazem pracy, wzbogaceni o wiedzę praktyczną zdobytą na dwóch miesięcznych praktykach wakacyjnych i jednej praktyce semestralnej, rozproszyliśmy się po terenie całego Kraju zasilając kadry fachowe w różnych dziedzinach rolnictwa. Wyjątek stanowiło 14 czy (15?) osób, którym "pozwolono" kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Inicjatorem 36-go spotkania I-go rocznika (1951-1955) Wydz. Zootechnicznego IV grupy - był Tadeusz Głoskowski w Skrzydłowie, który przez 33 lata był dyrektorem tamtejszej stadniny koni.3-dniowy wypad 25-27 stycznia b.r.(2013) na Jurę Krakowsko-Częstochowską pozwolił nam na obejrzenie jednego z tzw. Orlich Gniazd - zrujnowany zamek Ostrężnik z jaskinią u podnóża zamku.

Zobaczyliśmy źródło rzeki Wiercicy, naturalny most skalny, klasztor oo. Paulinów w Żarkach oraz Muzeum Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.

W dniu 26 czerwca br odbył się z okazji 50-lecia utworzenia Stowarzyszenia  zjazd Wychowanków, w którym uczestniczyło 167 osób. Zjazd miał charakter wspomnieniowo-towarzyski i przebiegłam w dwóch częściach: część pierwsza rozpoczęła  się mszą św. W kościele pw. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej, a następnie w historycznej auli I im. J. Mikułowskiego-Pomorskiego w "Starym Gmachu" na Rakowieckiej przebiegała część oficjalna, którą wypełniły: powitanie uczestników w tym przybyłe władze uczelni i rótki rys historyczny szczególnie ostatnie 10-lecie Stowarzyszenia. Następnie Zjazd powitał i przekazał pozdrowienia oraz rótką informację o Uczelni JM Rektor.