Stowarzyszenie Wychowanków SGGW

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

tel./fax: 022 593 10 37 

tel: 022 593 10 36

 

Konto bankowe: 

PKO BP SA Oddział 6 w Warszawie

nr rachunku 17 1020 1068 0000 1602 0065 6066

 

 Budynek 48 - Gmach Biblioteki Głównej SGGW, wejście C pok. 60

 

Dyżury: : wtorek, środa - godz. 10-13, piątek - godz. 10-12

 

Deklaracja członkowska