I. Sprawy organizacyjne:

 1. Organizacja Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego członków Stowarzyszenia – 6.04.br. W przerwie zebrania, z okazji Dnia Pamięci Prezesów Stowarzyszenia  –  zapalenie zniczy przy tablicach pod platanami (drzewa pamięci).
 2. Comiesięczne spotkania Zarządu.
 3. Regularne spotkania z Władzami Uczelni.
 4. Bieżąca analiza spraw członkowskich (składki, ewidencja, komunikaty).
 5. Uaktywnienie kontaktów z Wydziałami Uczelni.  Uczestnictwo przedstawicieli  Stowarzyszenia  przy uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów. „Złote Dyplomy”.
 6. Współpraca z Samorządem Studenckim przy organizacji spotkań, uroczystości i kontaktów z instytucjami na terenie Uczelni jak i na zewnątrz (m. innymi przyjazd na Uczelnię  na Dzień Dziecka grupy młodzieży z Zespołu Szkół im prof.  J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku) –  kol. G. Skalmierska, kol. H. Legutowska, kol. M. Łuczak).
 7. Współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych  Absolwentów  panem dr W. Bekasem, a także  z Biurem Promocji - kol. M. Wojtaszek, kol. G. Skalmierska.
 8. Udział Stowarzyszenia w Dniach SGGW (17-18 maja) – stoisko z materiałami promocyjnymi  i dystrybucja  „Zeszytów Historycznych”.
 9. Współpraca z Muzeum SGGW, udział dwóch przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach Rady Muzeum –  kol. J. Rzewuski, kol. Sł. Podlaski.
 10. Współpraca ze szkołami im. St. Staszica z woj. Mazowieckiego – kol. J. Rzewuski, kol. J. Drożdż.
 11. Archiwizowanie i uporządkowanie historycznych dokumentów Stowarzyszenia – kol. J. Rzewuski, kol. Z. Gorzkowska, kol. Z. Santorski.
 12. Opieka nad  biblioteką Stowarzyszenia – kol. Mirosława Bilska-Krystowska.

II. Organizacja uroczystości upamiętniających osoby i miejsca związane z SGGW:

 • uroczystość przy obeisku ks. Stanisława Staszica – z udziałem szkół średnich noszących imię  St. Staszica –  8 maja (środa),  godz. 12-ta,  Kampus SGGW – kol. J. Rzewuski, kol. J. Drożdż.
 • wizyta delegacji Uczelni i Stowarzyszenia oraz przedstawicieli studentów w Zespole Szkół w Lipniku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • „Apel Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW – w dniu 8 listopada (piątek) godz. 12-ta    hol Auli Kryształowej - kol. J. Rzewuski, kol. M. Wojtaszek.
 • składanie kwiatów pod tablicą poświęconą kompanii „Felek” pułku AK „Baszta” przy pawilonie II przy ul. Rakowieckiej a także pod tablicami przy ul. Kieleckiej i Kazimierzowskiej – w dniu 1 VIII   – delegacja.
 • odwiedzanie na cmentarzach, przed Świętem Zmarłych, grobów prezesów i członków honorowych Stowarzyszenia - delegacje.
 • uczestnictwo we mszy świętej w dniu 7 maja (wtorek),  godz. 18:30 - w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920. Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu.
 • msza św. w dniu 29 października (wtorek), godz. 18:30 - w intencji wszystkich nieżyjących członków społeczności akademickiej SGGW.  Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu.

III.    Działalność wydawnicza:

 • systematyczne gromadzenie materiałów o Stowarzyszeniu i przygotowywanie ich do  publikacji w „Agricoli” – kol. H. Legutowska.
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.wychowankowiesggw.pl  – kol. Z. Wagner.
 • współpraca przy opracowaniu księgi poświęconej historii SGGW –  kol. J. Rzewuski,

IV.   W zakresie więzi koleżeńskich:

 1. Współdziałanie przy organizacji  spotkań koleżeńskich grup poszczególnych wydziałów.
 2. Organizacja spotkań i uroczystości okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Nowego Roku.
 3. Organizacja  wyjazdów integracyjno-turystycznych – propozycje: 
  Puszcza Knyszyńska  - maj – kol. I. Nocznicka,
  Supraśl – Arboretum, Muzeum Ikon -  czerwiec – kol. I. Nocznicka,
  Radom –  Okręgowe Muzeum i  Muzeum  Gombrowicza  a także spotkanie w OZLP,
  Wędrówki po Wschodnim Mazowszu – Łosice, Korczew, Drohiczyn – kol. B. Sikora,
  Kaszuby – Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego.