I. Sprawy organizacyjne

 1. Organizacja dorocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego członków Stowarzyszenia – 22.04.br. W przerwie zebrania, z okazji Dnia Pamięci Prezesów Stowarzyszenia    zapalenie zniczy przy tablicach pod platanami (drzewa pamięci).
  Po zebraniu przewidziana jest projekcja filmu pt. „ SGGW – wczoraj i dziś”.
 2. Comiesięczne spotkania Zarządu.
 3. Regularne spotkania z Władzami Uczelni.
 4. Bieżąca analiza spraw członkowskich (składki, ewidencja, komunikaty).
 5. Uaktywnienie kontaktów z Wydziałami Uczelni.  Uczestnictwo przedstawicieli  Stowarzyszenia  przy uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów. „Złote Dyplomy”.
 6. Współpraca z Samorządem Studenckim przy organizacji spotkań, uroczystości i kontaktów z instytucjami na terenie Uczelni jak i na zewnątrz (m. innymi przyjazd na Uczelnię  na Dzień Dziecka grupy młodzieży z Zespołu Szkół im prof.  J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku) –  kol. G. Skalmierska, kol. B. Sikora, kol. M. Łuczak.
 7. Współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych  Absolwentów  panem dr W. Bekasem, a także  z Biurem Promocji - kol. M. Wojtaszek, kol. G. Skalmierska.
 8. Udział Stowarzyszenia w Dniach SGGW (19-20 maja) – stoisko z materiałami promocyjnymi  i dystrybucją  „Zeszytów Historycznych”.
 9. Współpraca z Muzeum SGGW, udział dwóch przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach Rady Muzeum – kol. St. Olkuśnik i kol. J. Rzewuski.
 10. Współpraca ze szkołami im. St. Staszica z woj. mazowieckiego.
 11. Archiwizowanie i uporządkowanie historycznych dokumentów Stowarzyszenia – kol. J. Rzewuski, kol. Z. Gorzkowska, kol. Z. Santorski.
 12. Przeprowadzenie zbiórki książek dla biblioteki szkolnej w Lipniku. Akcja pt. „Książka dla Lipnika”.

II. Organizacja uroczystości upamiętniających osoby i miejsca związane z SGGW

 • uroczystość przy obelisku ks. Stanisława Staszica – z udziałem szkół średnich noszących imię  St. Staszica –  8 maja (poniedziałek),  godz. 12-ta,  Kampus SGGW – kol. J. Rzewuski kol. J. Drożdż
 • wizyta delegacji Uczelni i Stowarzyszenia oraz przedstawicieli studentów  w Zespole Szkół w Lipniku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 • „Apel Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW – w dniu 9 listopada (czwartek), godz. 12-ta (z okazji  Święta  Niepodległości) –  Ursynów, hol Auli Kryształowej - kol. J. Rzewuski, kol. M. Wojtaszek.
 • składanie kwiatów w holu pawilonu I oraz pod tablicą poświęconą kompanii Felek” pułku AK „Baszta” przy pawilonie  II przy ul. Rakowieckiej a także pod tablicami przy ul. Kieleckiej i Kazimierzowskiej – w dniach 1 VIII  i  1 listopada – delegacje.
 • odwiedzanie na cmentarzach, przed Świętem Zmarłych, grobów prezesów i członków honorowych Stowarzyszenia - delegacje.
 • uczestnictwo we mszy świętej w dniu 9 maja (czwartek),  godz. 18:30 - w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920. Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu.
 • msza św. w dniu 26 października (czwartek), godz. 18:30 - w intencji wszystkich nieżyjących członków społeczności akademickiej SGGW.  Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu.

III. Działalność wydawnicza:

 • systematyczne gromadzenie materiałów o Stowarzyszeniu i przygotowywanie ich do  publikacji w „Agricoli” – kol. H. Legutowska,  kol. Z. Gorzkowska.
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.wychowankowiesggw.pl i portalu społecznościowego facebook – kol. Zb. Wagner, kol. M. Wojtaszek.
 • współpraca przy opracowaniu księgi poświęconej historii SGGW, tradycji insygniów i historii powstania znaczka SGGW – kol. St. Olkuśnik, kol. J. Rzewuski.

IV. W zakresie więzi koleżeńskich:

 1. Współdziałanie przy organizacji  spotkań koleżeńskich grup poszczególnych wydziałów.
 2. Organizacja spotkań i uroczystości okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Nowego Roku.
 3. Organizacja  wyjazdów integracyjno-turystycznych – propozycje:
 • Tężnie i kolorowe rabaty w Inowrocławiu i Ciechocinku - kol. G. Skalmierska,
 • Gdańsk – przejazd PKP pendolino - kol. G. Skalmierska,
 • Ekologiczny Uniwersytet Ludowy - Grzybów, gmina Słubice - kol. M. Wielądek,
 • Wędrówki po Wschodnim Mazowszu - Łosice, Korczew, Drohiczyn - kol. B. Sikora,
 • Szkółka Szmit – Szkółka drzew i krzewów ozdobnych w Pęchcinie k/Ciechanowa - kol. H. Legutowska,
 • wyjazd zagraniczny  – biuro turystyczne