I. Sprawy organizacyjne:

 1. Organizacja dorocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wyborczego członków Stowarzyszenia –   9.04. br. – w przerwie zebrania, z okazji Dnia Pamięci Prezesów Stowarzyszenia – zapalenie zniczy przy tablicach pod platanami (drzewa pamięci).
 2. Comiesięczne spotkania Zarządu.
 3. Regularne spotkania z Władzami Uczelni.
 4. Bieżąca analiza spraw członkowskich (składki, ewidencja, komunikaty).
 5. Uaktywnienie kontaktów z Wydziałami Uczelni.  Uczestnictwo przedstawicieli  Stowarzyszenia  przy uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów.
 6. Współpraca z Samorządem Studenckim przy organizacji spotkań, uroczystości i kontaktów z instytucjami na terenie Uczelni jak i na zewnątrz (m. innymi przyjazd na Uczelnię  na Dzień Dziecka grupy młodzieży z Zespołu Szkół im prof.  J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku) – kol. St. Olkuśnik, kol. G. Skalmierska.
 7. Współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych  Absolwentów  panem dr W. Bekasem, a także z Biurem Karier i Monitorowania Losów Absolwentów i z Biurem Promocji - kol. M. Wojtaszek, kol. St. Olkuśnik
 8. Udział Stowarzyszenia w Dniach SGGW (19 -22 maja) – stoisko z materiałami promocyjnymi  i dystrybucją  „Zeszytów Historycznych”.
 9. Współpraca z Muzeum SGGW, udział dwóch przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach Rady Muzeum – kol. St. Olkuśnik i kol. J. Rzewuski
 10. Współpraca ze szkołami im. St. Staszica z woj. mazowieckiego.
 11. Archiwizowanie i uporządkowanie historycznych dokumentów Stowarzyszenia -  kol. St. Olkuśnik, kol. J. Rzewuski, kol. Z. Gorzkowska, kol. Z. Santorski.
 12. Przeprowadzenie zbiórki książek dla biblioteki szkolnej w Lipniku. Akcja pt. „Książka dla Lipnika”.

II. Organizacja uroczystości upamiętniających osoby i miejsca związane z SGGW

 • uroczystość przy obelisku ks. Stanisława Staszica – z udziałem szkół średnich noszących imię  St. Staszica –  6 maja (piątek),  godz. 12-ta,  Kampus SGGW – kol. J. Rzewuski  
 • wizyta delegacji Uczelni i Stowarzyszenia oraz przedstawicieli studentów  w Zespole Szkół w Lipniku z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • „Apel Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW –   w dniu 10 listopada (czwartek), godz. 12-ta (z okazji  Święta  Niepodległości) –  Ursynów, hol Auli Kryształowej - kol. J. Rzewuski
 • składanie kwiatów w holu pawilonu I oraz pod tablicą poświęconą kompanii Felek” pułku AK „Baszta” przy pawilonie  II przy ul. Rakowieckiej a także pod tablicami przy ul. Kieleckiej i Kazimierzowskiej – w dniach 1 VIII  i  1 listopada - delegacje
 • odwiedzanie na cmentarzach, przed Świętem Zmarłych, grobów prezesów i członków honorowych Stowarzyszenia, delegacje
 • uczestnictwo we mszy świętej w dniu 5 maja (czwartek),  godz. 18:30 - w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920. Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu
 • msza św. w dniu 27 października (czwartek), godz. 18:30 - w intencji wszystkich nieżyjących członków społeczności akademickiej SGGW.  Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu

III.    Działalność wydawnicza:

 • systematyczne gromadzenie materiałów o Stowarzyszeniu i przygotowywanie ich do  publikacji w „Agricoli” – kol. St. Olkuśnik, kol. Z. Gorzkowska
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.wychowankowiesggw.pl i portalu społecznościowego facebook – kol. M. Wojtaszek, kol. K. Walczak
 • współpraca z Komitetem obchodów 200 – lecia  SGGW przy opracowaniu historii, tradycji insygniów i historii powstania znaczka SGGW – kol. St. Olkuśnik
 • wydanie publikacji pt.” Miejsca spoczynku osób zasłużonych w Stowarzyszeniu Wychowanków SGGW”
 • przeprowadzenie rozmów z Wydziałami na temat ewentualnego zbierania materiałów do publikacji  kolejnego zeszytu historycznego – kol. J. Rzewuski , kol. St. Olkuśnik

IV.   W zakresie więzi koleżeńskich:

 1. Współdziałanie przy organizacji  spotkań koleżeńskich grup poszczególnych wydziałów
 2. Organizacja spotkań i uroczystości okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Nowego Roku
 3. Organizacja  wyjazdów integracyjno-turystycznych – propozycje: 
 • Pałace i dwory Mazowsza (5.03. br.) – biuro turystyczne Waltour
 • Kwitnący ogród „Na Rostajach” na Ponidziu (maj 2016 ) – biuro turystyczne Waltour
 • Ekologiczny Uniwersytet Ludowy – Grzybów, gmina Słubice (czerwiec 2016) – kol. M. Wielądek, kol. G. Skalmierska
 • zwiedzanie Gmachu SGGW  przy ul. Rakowieckiej – kol. St. Olkuśnik
 • wycieczka do  „Grubej Kaśki” – studni miejskiej, ujęcia wody dla miasta Warszawy –   kol. G. Skalmierska, kol. J. Bernat (marzec, kwiecień br.)
 • wyjazd zagraniczny –  Szlak Zamków Morawskich  (3-5 06. br.) – biuro turystyczne Waltour