I. Sprawy organizacyjne:

Organizacja dorocznego Walnego Zebrania sprawozdawczego członków Stowarzyszenia - 18.04. br. - w przerwie zebrania, z okazji Dnia Pamięci Prezesów Stowarzyszenia - zapalenie zniczy przy tablicach pod platanami (drzewa pamięci).

Comiesięczne spotkania Zarządu.

Regularne spotkania z Władzami Uczelni.
Bieżąca analiza spraw członkowskich (składki, ewidencja, komunikaty).

Uaktywnienie kontaktów z Wydziałami Uczelni. Uczestnictwo przedstawicieli Stowarzyszenia przy uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów.

Współpraca z Samorządem Studenckim przy organizacji spotkań, uroczystości i kontaktów z instytucjami na terenie Uczelni jak i na zewnątrz (m. innymi przyjazd na Uczelnię na Dzień Dziecka grupy młodzieży z Zespołu Szkół im prof. J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku) - kol. St. Olkuśnik, kol. G. Skalmierska.

Współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów panem dr W. Bekasem, a także z Biurem Karier i Monitorowania Losów Absolwentów i z Biurem Promocji - kol. M. Wojtaszek, kol. St. Olkuśnik

Udział Stowarzyszenia w Dniach SGGW (22 -23 maja) - stoisko z materiałami promocyjnymi i dystrybucją „Zeszytów Historycznych”.

Współpraca z Muzeum SGGW, udział dwóch przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach Rady Muzeum - kol. St. Olkuśnik i kol. J. Rzewuski

Współpraca ze szkołami im. St. Staszica z woj. mazowieckiego.

Archiwizowanie i uporządkowanie historycznych dokumentów Stowarzyszenia - kol. St. Olkuśnik, kol. J. Rzewuski, kol. Z. Gorzkowska, kol. Z. Santorski.

II. Organizacja uroczystości upamiętniających osoby i miejsca związane z SGGW

 • uroczystość przy obelisku ks. Stanisława Staszica - z udziałem szkół średnich noszących imię St. Staszica - 8 maja 2015 r. godz. 12-ta, Kampus SGGW - kol. J. Rzewuski
 • wizyta delegacji Uczelni i Stowarzyszenia oraz przedstawicieli studentów w Zespole Szkół w Lipniku z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • „Apel Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW - w dniu 6 listopada godz. 12-ta (z okazji Święta Niepodległości) - Ursynów, hol Auli Kryształowej - kol. J. Rzewuski
 • składanie kwiatów w holu pawilonu I oraz pod tablicą poświęconą kompanii Felek” pułku AK „Baszta” przy pawilonie II przy ul. Rakowieckiej a także pod tablicami przy ul. Kieleckiej i Kazimierzowskiej - w dniach 1 VIII i 1 listopada - delegacje
 • odwiedzanie na cmentarzach, przed Świętem Zmarłych, grobów prezesów i członków honorowych Stowarzyszenia - delegacje
 • uczestnictwo we mszy świętej w dniu 8 maja 2015 r. godz. 18:30 - w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918 - 1920. Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu
 • msza św. w dniu 29 października 2015 r. godz. 18:30 - w intencji wszystkich nieżyjących członków społeczności akademickiej SGGW. Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu

III. Działalność wydawnicza:

 • systematyczne gromadzenie materiałów o Stowarzyszeniu i przygotowywanie ich do publikacji w „Agricoli” - kol. St. Olkuśnik, kol. Z. Gorzkowska
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.wychowankowiesggw.pl i portalu społecznościowego facebook - kol. M. Wojtaszek, kol. K. Walczak
 • współpraca z Komitetem obchodów 200 -lecia SGGW przy opracowaniu historii, tradycji insygniów i historii powstania znaczka SGGW - kol. St. Olkuśnik
 • opracowanie i wydanie publikacji pt.” Miejsca spoczynku osób zasłużonych w Stowarzyszeniu Wychowanków SGGW”
 • przeprowadzenie rozmów z Wydziałami na temat ewentualnego zbierania materiałów do publikacji kolejnego zeszytu historycznego - kol. J. Rzewuski , kol. St. Olkuśnik

IV. W zakresie więzi koleżeńskich:

 1. Współdziałanie przy organizacji spotkań koleżeńskich grup poszczególnych wydziałów
 2. Organizacja spotkań i uroczystości okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Nowego Roku
 3. Organizacja wyjazdów integracyjno-turystycznych - propozycje:
 • Kociszew - dom pracy twórczej SGGW (jesień br.)
 • Zwiedzanie Gmachu SGGW przy ul. Rakowieckiej - kol. St. Olkuśnik
 • Spotkanie z żubrem - Białowieża, (20-21 maja)
 • Grzybobranie - wyjazd do Bornego Sulinowa ( 2 dni - jesień br.)
 • Wycieczka do „Grubej Kaśki” - studni miejskiej, ujęcia wody dla miasta Warszawy - kol. G. Skalmierska, kol. J. Bernat (marzec, kwiecień br.)
 • Wyjazd zagraniczny - Budapeszt, Szentendre - 15-18.06.br., Biuro Turystyczne - Janter