I. Sprawy organizacyjne:

 1. 12.04.2014r - organizacja dorocznego Walnego Zebrania sprawozdawczego członków Stowarzyszenia – w przerwie zebrania, z okazji Dnia Pamięci Prezesów Stowarzyszenia – zapalenie zniczy przy tablicach pod platanami (drzewa pamięci).
 2. Comiesięczne spotkania Zarządu.
 3. Regularne spotkania z Władzami Uczelni.
 4. Bieżąca analiza spraw członkowskich (składki, ewidencja, komunikaty).
 5. Uaktywnienie kontaktów z Wydziałami Uczelni. Uczestnictwo przedstawicieli  Stowarzyszenia  przy uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów.
 6. Współpraca z Samorządem Studenckim przy organizacji spotkań, uroczystości i kontaktów z instytucjami na terenie Uczelni jak i na zewnątrz (m. innymi przyjazd na Uczelnię  na Dzień Dziecka grupy młodzieży z Zespołu Szkół im prof.  J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku) – kol. St. Olkuśnik, kol. G. Skalmierska.
 7. Współpraca z pełnomocnikiem Rektora ds. Monitorowania Losów Zawodowych  Absolwentów  panem dr W. Bekasem,  oraz z Biurem Karier i Monitorowania Losów Absolwentów panią  mgr A. Ballaum, a także z Biurem Promocji  panią M. Kuźmicką - kol. K.  Walczak
 8. Udział Stowarzyszenia w Dniach SGGW (23 – 24 maja) – stoisko z materiałami promocyjnymi  i dystrybucją  „Zeszytów Historycznych”.
 9. Współpraca z Muzeum SGGW, udział dwóch przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia w pracach Rady Muzeum – kol. St. Olkuśnik i kol. J. Rzewuski
 10. Współpraca ze szkołami im. St. Staszica z woj. mazowieckiego.
 11. Archiwizowanie i uporządkowanie historycznych dokumentów Stowarzyszenia – kol. St. Olkuśnik, kol. J. Rzewuski, kol. Jan Górka, kol. Z. Gorzkowska, kol. Z. Santorski. 

II. Organizacja uroczystości upamiętniających osoby i miejsca   związane z SGGW

 • 7 maja godz. 18.30 – msza św. w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920 w Kościele Akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu
 • 8 maja godz. 12-ta uroczystość przy obelisku ks. Stanisława Staszica – z udziałem szkół średnich noszących imię  St. Staszica –  Kampus SGGW – kol. J. Rzewuski  
 • 1.08 – rozpoczęcie obchodów 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – apel,  hol  Auli Kryształowej godz. 11-ta, (postery, znaczki) – kol. St. Olkuśnik, kol. Z. Santorski,  kol. J. Rzewuski, kol. K. Walczak (nawiązanie kontaktów z przedstawicielami pułku „Baszta” – kol. St. Olkuśnik)
 • 2.10  godz. 16-ta  - pokaz filmu dokumentalnego z powstania i filmu o zburzonej Warszawie. – Aula Kryształowa. Spotkanie z dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, panem J. Ołdakowskim , prof.  W. Wolskim (Szare Szeregi),  panem L. Żuchowskim ( Światowy Związek Żołnierzy AK), przedstawicielami pułku „Baszta”  oraz potomkami bezpośrednich uczestników powstania – sesja poświęcona rezultatom Powstania  Warszawskiego – kol. K.  Walczak, kol. St. Olkuśnik, kol. D. Olewnicki
 • 12.10 (?) - wizyta  delegacji Uczelni i Stowarzyszenia oraz przedstawicieli    studentów  w Zespole Szkół w Lipniku z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • „Apel Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW –   w dniu 7 listopada godz. 12-ta (z okazji  Święta  Niepodległości) –  Ursynów, hol Auli Kryształowej - kol. J. Rzewuski
 • składanie kwiatów w holu pawilonu I oraz pod tablicą poświęconą kompanii Felek” pułku AK „Baszta” przy pawilonie  II przy ul. Rakowieckiej a także  pod tablicami przy ul. Kieleckiej i Kazimierzowskiej
 • w dniach 1 VIII  i  1 listopada - delegacje-  odwiedzanie na cmentarzach, przed Świętem Zmarłych, grobów prezesów i członków honorowych Stowarzyszenia - delegacje
 • uczestnictwo we mszy świętej w dniu 7 maja 2014 r. godz. 18:30 - w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920. Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu
 • msza św. w dniu 29 października 2014 r. godz. 18:30 - w intencji wszystkich nieżyjących członków społeczności akademickiej SGGW.  Kościół św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu

III.    Działalność wydawnicza:

 • systematyczne gromadzenie materiałów o Stowarzyszeniu i przygotowywanie ich do  publikacji w „Agricoli” – kol. St. Olkuśnik, kol. Z. Gorzkowska
 • prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia www.wychowankowiesggw.pl i portalu społecznościowego facebook – kol. K. Walczak
 • kontynuacja wydawania przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW  „Zeszytów Historycznych” a przede wszystkim: - współpraca z Działem Wydawnictw SGGW nad  wydaniem  kolejnego zeszytu historycznego (nr. 10) pod roboczym tytułem „Wspomnienia absolwentów Wydziału Melioracji pracujących na  kontraktach zagranicznych” – kol.  G. Skalmierska, kol. W. Ziaja
 • przeprowadzenie rozmów z Wydziałami na temat ewentualnego zbierania materiałów do publikacji  kolejnego zeszytu historycznego – kol. J. Rybicki, kol. J. Rzewuski , kol. St. Olkuśnik

IV.   W zakresie więzi koleżeńskich:

 1. Współdziałanie przy organizacji  spotkań koleżeńskich grup poszczególnych wydziałów
 2. Organizacja spotkań i uroczystości okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Nowego Roku
 3. 12.04. br. – wystawa prac malarskich kol. Teresy Farugi, absolwentki Wydziału Rolnego (studia ukończone w 1963 r. – wernisaż , godz. 13, budynek  Biblioteki Głównej, wejście C4.     
 4. Organizacja wyjazdów integracyjno-turystycznych – propozycje: 
 • Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory-Wilanów  – kol. J. Rzewuski
 • Kampinoski Park Narodowy – kol. Z. Santorski
 • Sandomierz, ziemia opatowska – lipiec – kol. G. Skalmierska
 • pieczarkarnia – przykład  nowoczesnego przedsiębiorstwa –  kol. J. Żółkowski
 • Zwiedzanie Gmachu SGGW  przy ul. Rakowieckiej –  kol. St. Olkuśnik
 • Wycieczka do  „Grubej Kaśki” – studni miejskiej, ujęcia wody dla miasta Warszawy –  kol. G. Skalmierska, kol. J. Bernat
 • Wyjazd zagraniczny –  Wiedeń  i okolice  (19 -22 czerwiec) – kol. J. Fryczkowski, kol. B. Sikora