Sprawy organizacyjne:

 1. Organizacja dorocznego Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Stowarzyszenia – 20. 04. br. –  z okazji Dnia Pamięci Prezesów Stowarzyszenia – zapalenie zniczy pod platanami (drzewa pamięci).
 2. Comiesięczne spotkania Zarządu.
 3. Regularne spotkania z Władzami Uczelni.
 4. Bieżąca analiza spraw członkowskich (składki, ewidencja, komunikaty).
 5. Uaktywnienie kontaktów z Wydziałami Uczelni. Uczestnictwo przedstawicieli  Stowarzyszenia  w uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów.
 6. Współpraca z Samorządem Studenckim w organizacji spotkań, uroczystości i kontaktów z instytucjami na terenie Uczelni jak i na zewnątrz (m. innymi przyjazd na Uczelnię na Dzień Dziecka grupy młodzieży z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku) – kol. St. Olkuśnik, kol. M. Wojtaszek.
 7. Udział Stowarzyszenia w Dniach SGGW (17 – 18 maja) – stoisko z materiałami promocyjnymi  i dystrybucja  „Zeszytów Historycznych”.
 8. Współpraca z Muzeum SGGW, udział dwóch przedstawicieli Zarządu  Stowarzyszenia w pracach Rady Muzeum – kol. St. Olkuśnik i kol. J. Rzewuski.
 9. Współpraca ze szkołami im. St. Staszica z woj. Mazowieckiego.
 10. Wydanie folderu Stowarzyszenia.
 11. Uporządkowanie i archiwizowanie historycznych dokumentów Stowarzyszenia – kol. St. Olkuśnik, kol. J. Rzewuski, kol. Z. Gorzkowska, kol. Z. Santorski.
 12. Zorganizowanie kursu udzielania pierwszej pomocy medycznej – kwiecień  br. – kol. J. Rzewuski wraz z lekarzem panią  Dorotą Rzewuską.

II. Organizacja uroczystości upamiętniających osoby i miejsca związane z SGGW

 • wystawa prac pana Karola Przewłockiego absolwenta Wydziału Rolnego (studia ukończone w 1952 r., specjalizacja rybacka  u prof.  Franciszka Staffa)  – uroczystość  20. 04. br.  godz. 13-ta, budynek Biblioteki, wejście C.
 • uroczystość przy obelisku ks. Stanisława Staszica – z udziałem szkół średnich noszących  imię St. Staszica –  8 maja  2013 r. godz. 12-ta,  Kampus SGGW – kol. J. Rzewuski  
 • uroczystości  w lipcu  br. w Zespole Szkół w Lipniku z okazji Jubileuszu 10-lecia nadania szkole imienia profesora   J. Mikułowskiego-Pomorskiego (zamknięcie obchodów ),  z udziałem  delegacji Uczelni  i Stowarzyszenia
 • „Apel” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW –  8 listopada br. godz.  12-ta (z okazji  Święta  Niepodległości) –  Ursynów, hol Auli Kryształowej – kol. J Rzewuski
 • składanie kwiatów w holu pawilonu I  oraz  pod tablicą „Baszta” przy pawilonie  II przy ul. Rakowieckiej oraz  pod tablicami przy ul. Kieleckiej i Kazimierzowskiej – w dniach 1 VIII  i  1 listopada – delegacje
 • odwiedzanie na cmentarzach, przed Świętem Zmarłych, grobów prezesów i członków honorowych Stowarzyszenia - delegacje
 • uczestnictwo we  mszy świętej  w dniu 8 maja 2013 r. godz. 18 30 - w intencji studentów SGGW poległych  za Ojczyznę w latach 1918 – 1920. Kościół Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu
 • msza  św.  w dniu 29 października  2013 r. godz. 18 30  - w intencji wszystkich nieżyjących członków społeczności akademickiej SGGW. Kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu

III.    Działalność wydawnicza:

 • systematyczne gromadzenie materiałów o Stowarzyszeniu i przygotowywanie ich do publikacji w „Agricoli” – kol. St. Olkuśnik i na stronie internetowej www.wychowankowiesggw.pl)– kol. J. Rzewuski -  kontynuacja wydawania przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW  „Zeszytów Historycznych” a przede wszystkim:
 • kontynuacja  prac nad zgromadzonymi materiałami do wydania kolejnego zeszytu historycznego ( nr. 10 ) pod roboczym tytułem „Wspomnienia absolwentów Wydziału Melioracji pracujących na  kontraktach zagranicznych” (kol. W. Ziaja, kol. J. Pańczyk i kol. W. Grabowski)
 • przeprowadzenie rozmów z Wydziałami na temat ewentualnego zbierania materiałów do publikacji  kolejnego zeszytu historycznego kol. J. Rybicki, kol. J. Rzewuski , kol. St. Olkuśnik

IV.   W zakresie więzi koleżeńskich:

 1. Współdziałanie przy organizacji  spotkań koleżeńskich grup poszczególnych wydziałów
 2. Organizacja spotkań i uroczystości okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Nowego Roku
 3. Organizacja  wyjazdów integracyjno-turystycznych – propozycje: 
 • Kulig  - Kampinoski Park Narodowy  - luty br. – kol. Z. Santorski
 • Spycimierz  - dywany kwietne  oraz zwiedzanie Łęczycy i Uniejowa - 30 maj br. kol. B. Sikora (organizator: biuro PTTK)
 • Myszyniec – Centrum Kultury Kurpiowskiej  (2 dni – maj lub czerwiec)
 • zorganizowanie wyjazdu zagranicznego –   „Śladami Wielkich Polaków” –  Białoruś (proponowany termin (9.06. do 13.06. 2013 r.) – kol.  J. Fryczkowski, kol. B. Sikora
 • Sandomierz, ziemia opatowska – lipiec – kol. G. Skalmierska
 • Spacer sentymentalny  - zwiedzanie Gmachu SGGW  przy ul. Rakowieckiej – kol. St. Olkuśnik
 • Jesień w parku Skaryszewskim  (oprowadzi  dendrolog  - dr W. Wałęza) – kol. G. Skalmierska