I. Sprawy organizacyjne:

 1. Organizacja dorocznego Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia–21. 04. br.
 2. Comiesięczne spotkania Zarządu.
 3. Regularne spotkania z Władzami Uczelni.
 4. Bieżąca analiza spraw członkowskich (składki, ewidencja, komunikaty).
 5. Uaktywnienie kontaktów z Wydziałami Uczelni. Uczestnictwo przedstawicieli  Stowarzyszenia przy uroczystościach wręczania dyplomów ukończenia studiów.
 6. Współpraca z Samorządem Studenckim przy organizacji spotkań, uroczystości i kontaktów z instytucjami na terenie Uczelni jak i na zewnątrz (m. innymi przyjazd na Uczelnię  na Dzień Dziecka grupy młodzieży z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im J. Mikułowskiego-Pomorskiego w Lipniku) – kol. St. Olkuśnik.
 7. Udział Stowarzyszenia w Dniach SGGW (18 – 19 maja) – stoisko z materiałami promocyjnymi  i dystrybucją  „Zeszytów Historycznych”.
 8. Współpraca z Muzeum SGGW, udział dwóch przedstawicieli Zarządu  Stowarzyszenia w pracach Rady Muzeum – kol. S. Olkuśnik i kol. J. Rzewuski9.   Uporządkowanie i zarchiwizowanie historycznych dokumentów Stowarzyszenia – kol. S. Olkuśnik, kol. J. Rzewuski, kol. Z. Gorzkowska, kol. Z. Santorski

II Organizacja uroczystości upamiętniających osoby i miejsca związane z SGGW            

 • wernisaż i wystawa prac malarskich - pędzla Jana Fryczkowskiego, długoletniego, aktywnego członka Stowarzyszenia (część prac zostanie przekazana jako dar dla Stowarzyszenia) –  uroczystość 21. 04. br.  godz. 13, budynek Biblioteki, wejście C              
 • uroczystość przy obelisku ks. Stanisława Staszica – z udziałem szkół średnich noszących imię St. Staszica – maj  2012 r. Kampus SGGW – kol. J. Rzewuski         
 • uroczystości  we wrześniu  br. w Zespole Szkół w Lipniku z okazji 10-lecia nadania szkole imienia profesora   J. Mikułowskiego-Pomorskiego, - wizyta  delegacji Uczelni  i Stowarzyszenia                
 • „Apel” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW –   w dniu 9 listopada godz.  12-ta (w przeddzień  Święta  Niepodległości) –  Ursynów, hol Auli Kryształowej - kol. J. Rzewuski              
 • składanie kwiatów w holu pawilonu I  oraz  pod tablicą „Baszta” przy pawilonie  II przy ul. Rakowieckiej oraz  pod tablicami przy ul. Kieleckiej i Kazimierzowskiej – w dniach 1 VIII  i  1 listopada - delegacje              
 • odwiedzanie na cmentarzach, przed Świętem Zmarłych, grobów prezesów i członków honorowych Stowarzyszenia - delegacje           
 • uczestnictwo we  mszy świętej  w dniu 11 maja 2012 r. godz. 18 30 - w intencji studentów SGGW poległych  za Ojczyznę w latach 1918 – 1920. Kościół Św. Anny na Krakowskim Przedmieściu                
 • msza  św.  w dniu 29 października  2012 r. godz. 18 30  - w intencji wszystkich nieżyjących członków społeczności akademickiej SGGW . Kościół św. Anny na Krakowskim Przedmieściu

III. Działalność wydawnicza:

 • systematyczne gromadzenie materiałów o Stowarzyszeniu i przygotowywanie ich   do publikacji w „Agricoli” – kol. St. Olkuśnik i na stronie internetowej: www.wychowankowiesggw.pl – kol. J. Rzewuski
 • kontynuacja wydawania przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW „Zeszytów Historycznych”, a przede wszystkim:- dalsze prowadzenie pracy nad zgromadzonymi materiałami do wydania kolejnego zeszytu historycznego (nr.10) pod roboczym tytułem „Wspomnienia absolwentów Wydziału Melioracji pracujących na  kontraktach zagranicznych” (kol. W. Ziaja, kol. J. Pańczyk i kol. W. Grabowski)- przeprowadzenie rozmów z Wydziałem  Nauk o Żywności  na temat zbierania materiałów do publikacji zeszytu historycznego związanego z Wydziałem  Technologii Żywności -  kol. J. Rybicki, kol. J. Rzewuski 

IV.   W zakresie więzi koleżeńskich:

 1. Współdziałanie przy organizacji  spotkań koleżeńskich grup poszczególnych wydziałów
 2. Organizacja spotkań i uroczystości okolicznościowych z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i Nowego Roku
 3. Organizacja  wyjazdów integracyjno-turystycznych – propozycje: 
 • Ciechanowiec – Muzeum Rolnictwa, maj – kol. M. Wielądek i kol. G. Skalmierska
 • Sandomierz – czerwiec – kol. G. Skalmierska
 • Spacer sentymentalny  - zwiedzanie Gmachu SGGW  przy ul. Rakowieckiej – kol. S. Olkuśnik
 • Toruń – Fabryka Pierników – kol. G. Skalmierska
 • Jesień w parku Skaryszewskim  (oprowadzi  dendrolog  - dr W. Wałęza)  – kol. G. Skalmierska
 • na  Roztocze – wrzesień ( 3 lub 4 dniowy wyjazd) – kol. G. Skalmierska
 • zorganizowanie wyjazdu zagranicznego –   „Szwajcaria Saksońska” – Warszawa, Zgorzelec, Miśnia, Drezno  (zamki: Stolpen, Hohnstein, Konigstein (proponowany termin 6 – 11 czerwiec 2012 r.) – kol. B. Sikora lub zorganizowanie  wycieczki do Kijowa w terminie 3–6 maja br. - kol. B. Sikora