Skład Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW

Grażyna Skalmierska  - prezes

Józef Rzewuski           - I wiceprezes

Iwona Nocznicki          - II wiceprezes

Hanna Legutowska      - sekretarz

Zbigniew Wagner         - skarbnik

Członkowie:

Mirosława Bilska-Krystowska

Barbara Chmielewska

Jan Fryczkowski

Jan Górka

Małgorzata Łuczak

Dawid Olewnicki

Barbara Sikora

Wiesław Szulc

Michał Wojtaszek

Wanda Ziaja

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Skrabek - Przewodniczący

Weronika Marianna Wielądek  - Wice przewodniczący

Aleksandra Iwan - Sekretarz

Członkowie: Zofia Gorzkowska, Teresa Lewandowska-Faruga

Sąd Koleżeński:

Alicja Willman - Przewodnicząca

Adam Roszkowski – Z-ca Przewodniczącej

Zofia Stypińska - Sekretarz

Członkowie: Jadwiga Bernat, Zygmunt Santorski