Najważniejsze daty w 40-letniej historii Stowarzyszenia Wychowanków SGGW

Rok 1960

pierwsze Zjazdy Absolwentów, powstanie Stowarzyszenia.

Rok 1962

II Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. stanu rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i wyżywienia ludzkości.

Rok 1964

III Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. perspektyw rozwojowych rolnictwa, ochrony roślin, gospodarki wodnej oraz melioracji leśnych.

Rok 1967

IV Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. kierunków badań w zakresie produkcji rolniczej i zwierzęcej oraz stanu sanitarnego lasów.

Rok 1970

V Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. ochrony środowiska człowieka.

Rok 1974

VI Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. intensyfikacji produkcji rolniczej i ogrodniczej, roślinnej i zwierzęcej oraz integracji leśnictwa i przemysłu drzewnego w Polsce.

Rok 1978

VII Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. aktualnych problemów zootechniki, leśnictwa i sadownictwa w Polsce.

Rok 1984

VIII Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. stanu i perspektyw Uczelni w powiązaniu z zagadnieniami rozwoju rolnictwa (także ekologicznego leśnictwa, drzewnictwa i ochrony roślin.

Rok 1991

IX Zjazd połączony z Sesją Referatową nt. historii Uczelni w powiązaniu z ekonomią rolnictwa i genetyką roślin.

Rok 1995

X Zjazd w 70 rocznicę powstania Związku Rolników Wychowańców SGGW i 35 rocznicę podjęcia działalności przez Stowarzyszenie Wychowanków SGGW.

Rok 2000

XI Zjazd Jubileuszowy w 40-lecie Stowarzyszenia wychowanków

 

Staraniem Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w roku:

 

1967

wmurowano w hallu Auli Kryształowej na Ursynowie tablicę z nazwiskami profesorów, pracowników i studentów SGGW – ofiar II wojny światowej.

1978

wzniesiono głaz-pomnik ku czci Ks. Stanisława Staszica w Warszawie przy ul.Senatorskiej (przed Pałacem Prymasowskim).

1984

wmurowano tablicę upamiętniającą prof. Jerzego Herse – wieloletniego prezesa Stowarzyszenia.

1987

wmurowano ocaloną przedwojenną tablicę w Kaplicy MB Loretańskiej w Kościele Akademickim św. Anny w Warszawie, zawierającą nazwiska studentów i pracowników SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920.

1990

ustawiono głaz pamiątkowy dla uczczenia postaci Kazimierza Wojno, pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.

1998

wzniesiono obelisk ku czci prof. Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego, pierwszego Rektora SGGW w miejscu Jego urodzenia w Malicach Kościelnych (Ziemia Opatowska).