13 października 2017 roku na zaproszenie pani mgr Danuty Polit, (nowej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku) – 5-osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Świętowano także 15-lecie nadania szkole imienia Prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego – pierwszego rektora SGGW. Wraz nami był pan prof. dr hab. Kazimierz Tomala – prorektor ds. dydaktyki reprezentujący władze Uczelni, a także studentka Katarzyna Kania – przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnów – państwowego i szkolnego. Hymn szkolny przyjęto po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017. Został napisany przez absolwentów lipnickiej szkoły, zaś muzykę skomponował obecny nauczyciel śpiewu.

 

Po odśpiewaniu hymnów złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów pod tablicą patrona szkoły i tablicą pamięci przedstawicieli tajnego nauczania na terenie ziemi opatowskiej w latach 1939 – 1945 przez prorektora SGGW prof. dr hab. Kazimierza Tomalę, przewodniczącą Samorządu Studenckiego SGGW, delegację Stowarzyszenia Wychowanków SGGW i Szkoły oraz przedstawicieli gminy. Kol. Józef Rzewuski wice prezes Stowarzyszenia odczytał list gratulacyjny od prezes Stowarzyszenia Grażyny Skalmierskiej.

Następnie delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW przekazała na ręce pani dyrektor mgr Danuty Polit obraz pt. „Kwiaty” namalowany w 1987 roku przez Kol. Jana Fryczkowskiego, absolwenta Wydziału Rolniczego z 1958 roku. Obraz „Kwiaty” jest już trzecim obrazem jaki nasz kolega podarował szkole w Lipniku.

Zgodnie z podjętym zobowiązaniem w roku 2015, przekazaliśmy do biblioteki szkolnej zgromadzone książki w ramach zbiórki wśród członków naszego Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych seniorów SGGW.

Na zakończenie akademii młodzież przygotowała bardzo ciekawy program artystyczny. Dla gości, nauczycieli i pracowników szkoły uczniowie podarowali przygotowane upominki. Po uroczystościach nastąpiło spotkanie wszystkich zaproszonych gości z seniorami szkoły i całym jej personelem. Upłynęło ono w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze.

 

Pobyt na Ziemi Opatowskiej rozpoczęliśmy od złożenia wiązanki kwiatów i zapalenia znicza w Klimontowie na grobie Krystyny i Felicjana Gołębiewskich. Kolega Felicjan Gołębiewski był wieloletnim wice prezesem Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. Zakończyliśmy złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza w pobliskich Malicach Kościelnych pod obeliskiem profesora Józefa Mikułowskiego–Pomorskiego

Opracowała: Jadwiga Drożdż

Zdjęcia: Józef Rzewuski