W dniu 14 września 2017 r. w 78 rocznicę napaści Niemców na Polskę w Muzeum - Miejscu Pamięci w Palmirach odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna dla upamiętnienia pamięci ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej.

Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło dwóch tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, w okresie od 1939 do 1943 roku. Wśród zamordowanych znajdują się Maciej Rataj (marszałek Sejmu w latach 1922-1928), Henryk Brun (przemysłowiec, poseł na Sejm RP, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego), Halina Jaroszewiczowa (posłanka na Sejm RP i senator), Jan Wajzer (doktor praw, sekretarz generalny Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku), sportowcy – Janusz Kusociński i Feliks Zuber, Stefan Kopeć (biolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Stefan Napierski (poeta, krytyk literacki, wydawca miesięcznika literackiego „Ateneum”), Kazimierz Zakrzewski (historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Mszę świętą za poległych i pomordowanych celebrował Jego Eminencja ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski. Odmówione były również modlitwy ekumeniczne w obrządku prawosławnym i żydowskim. Po mszy odbył się apel pamięci z udziałem wojskowej asysty honorowej, złożono kwiaty na grobach ofiar masowych egzekucji w Palmirach.

Gospodarzami uroczystości byli m.in. Wojewoda Mazowiecki, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu, Kampinoski Park Narodowy, Muzeum - Miejsce Pamięci Palmiry, Gmina Czosnów, Gmina Izabelin. Na uroczystość przybyły liczne poczty sztandarowe, organizacje kombatanckie z kraju i zagranicy m.in. delegacja komendantów Armii Krajowej zamieszkałych na terenie Białorusi, Ukrainy i Litwy, rodziny poległych na cmentarzu w Palmirach, młodzież i grono pedagogiczne licznych szkół, pracownicy i studenci wyższych uczelni.

W trakcie obchodów Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wygłosił przemówienie, w którym przedstawił sylwetkę Agnieszki Dowbor-Muśnickiej, córki gen. Józefa Dowbor Muśnickiego, która została rozstrzelana przez Niemców w Palmirach 20 czerwca 1940 roku.

W dalszej części uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego odegrała hymn państwowy, po którym nastąpiły okolicznościowe przemówienia delegacji zaproszonych na obchody.

Odczytany został list od prezydenta Andrzeja Dudy do organizatorów i uczestników uroczystości patriotyczno-religijnej na Cmentarzu Mauzoleum w Palmirach.

W pierwszych słowach listu prezydent podziękował wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym pamięć o ofiarach popełnionych tu zbrodni trwa i jest przekazywana następnym pokoleniom. Uważa bowiem, „że jest naszym, współczesnych Polaków, obowiązkiem pamiętać o tych, którzy za wierność Ojczyźnie zapłacili najwyższą cenę własnego życia”.

Listy okolicznościowe do uczestników uroczystości skierowali premier Beata Szydło i marszałek Sejmu RP – Marek Kuchciński.

Ze strony Stowarzyszenia Wychowanków SGGW udział w uroczystościach wzięła delegacja w składzie: Hanna Legutowska, Jan Fryczkowski i Zygmunt Santorski.

Opracowała: Hanna Legutowska

Zdjęcia wykonała: Hanna Legutowska