W Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (w dniu 19 maja 2017 r.) obejrzeliśmy spektakl o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który zaprezentowała Ostrowska Grupa Teatralna „Rzeczpospolita Apostolska”. Scenariusz przedstawienia powstał na podstawie raportu rtm. W. Pileckiego, w którym przedstawiony został obraz życia obozowego.

W przedstawieniu znalazło się 13 fragmentów z dramatu historycznego „Rotmistrz Pilecki - Ofiarowanie”. Premiera całego przedstawienia zawierającego 33 sceny przewidziana jest 25 maja 2018 r., w 70 rocznicę śmierci Witolda Pileckiego.

Rotmistrz W. Pilecki przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz 947 dni, od września 1940 roku do Wielkanocy 1943 roku, do momentu ucieczki. W czasie pobytu w obozie napisał raport, który jest wiarygodnym i niezwykle cennym dokumentem zawierającym tragiczne przeżycia swoje i innych więźniów z czasów II Wojny Światowej.

Rotmistrz Pilecki podczas pobytu w Auschwitz oprócz napisania raportu założył obozową konspirację.

Autor scenariusz Sławomir Konarzewski tak mówi o przedstawieniu „W napisanym przeze mnie scenariuszu na 33 sceny, aż 20 opisuje pobyt Pileckiego w obozie koncentracyjnym. Próbuję w nich przedstawić wspomnienia Pileckiego, nie uciekając od skrajnych obrazów. Słowa z raportu spisane przez Pileckiego przydzieliłem kilku więźniom, tak że wszyscy więźniowie mówią słowami Pileckiego. Taki sposób przekazu raportu wyraźnie dynamizuje akcję, rodzi napięcia i emocje. Ten sposób widzenia raportu przedstawi życie w oświęcimskim piekle z zupełnie innej, nieznanej nam perspektywy”.

Tekst przygotowała Hanna Legutowska

Zdjęcia Hanna Legutowska