Jak co roku 21 września b.r. udała się do Zespołu Szkół w Lipniku delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW z Warszawy, z okazji  110 rocznicy istnienia Zespołu i 10 rocznicy nadania Szkole im. Prof. Jozefa Mikułowskiego-Pomorskiego, pierwszego rektora naszej Uczelni. Aktualnego rektora reprezentował prorektor  ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Szyndel.

Uroczystości w Zespole Szkół uświetnili przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, przedstawiciel kuratorium, władze powiatowe, gminne jak tez profesorowie uczelni kieleckich, przedstawiciele Chorągwi Harcerskiej i Banku.

Uroczystość podzielona została na trzy części: - akademię okolicznościową, sesję naukową poświeconą tworzeniu oświaty w okresie drugiej polowy XIX w., od początku wieku XX, okres okupacji niemieckiej i tajne nauczanie, okres restytucji po 1945 r. i ostatnie dwadzieścia lat. Witając Pani Dyrektor J. Garnuszek wymieniała wszystkich przybyłych gości krótko ich prezentując, a o prezentację naszej delegacji poprosiła Panią Grażynę Skalmierską Prezes naszego Stowarzyszenia. W swoim powitaniu Pani G. Skalmierska przekazała wyrazy uznania i dalszych owocnych działań oraz odczytała list z okazji rocznicy Zespołu Szkół, który złożyła na ręce Pani Dyrektor.  W mieniu Stowarzyszenia Kol. Jan Fryczkowski przekazał obraz „Słoneczniki” własnego autorstwa, a Kol. Marianna Wielądek Śpiewnik piosenek tradycyjnych i okolicznościowych.  W tej części uroczystości zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą Patrona, która jest umieszczona na frontowej elewacji gmachu Szkoły.

W dalszej części uroczystości Grono Pedagogiczne z Dyrektorką i zaproszonymi gośćmi oraz z młodzieżą udało się do Malic pod Obelisk poświęcony Patronowi i złożono kwiaty.

Pobyt na Ziemi Opatowskiej rozpoczęliśmy od złożenia Wiązanki kwiatów i zapalenia znicza w Klimontowie na grobie Krystyny i  Felicjana Gołębiewskich. F. Gołębiewski był wieloletnim wice prezesem Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, plantatorem i hodowcą winorośli oraz propagował zakładanie winnic w innych rejonach kraju.

Następnie po uroczystym obiedzie zakończono uroczystości jubileuszowe.