W dniu 27 października odbyła się uroczystość sadzenia, w okolicy Biblioteki Głównej, czterech  platanów upamiętniających kolejnych prezesów Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. W uroczystości uczestniczyli JM Rektor Uczelni prof. dr hab. Alojzy Szymański, przedstawiciele rodzin zmarłych prezesów, członkowie Stowarzyszenia i liczne grono pracowników Uczelni. Na czterech kamieniach umieszczono tabliczki z nazwiskami i latami pełnionej prezesury

Po przywitaniu zebranych i wygłoszeniu słów okolicznościowych przez Prezes Stowarzyszenia kol. Grażynę Skalmierską i JM Rektora, - wspomnienia o dr.Kazimierzu Wojno powiedziała kol. Zofia Gorzkowska, o prof. Jerzym Herse - kol. Wiesław Szulc, o prof. Stanisławie Moskalu -  kol. Małgorzata  Łuczak o prof. Witoldzie Dzbeńskim - kol. Józef Rzewuski.

Platany

Biorący udział w uroczystościach ks. Kanonik Bogdan Bartołd, odmówił modlitwy i dokonał poświęcenia głazów i dorodnych drzewek platanów. Za udział i modlitwy składamy księdzu Kanonikowi serdeczne „Bóg Zapłać”.

Następnie odsłonięto tabliczki i posadzono drzewa. Uroczystość odbyła się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Nasza inicjatywa znalazła uznanie a taki sposób upamiętniania zasłużonych dla Uczelni postaci, mamy nadzieję że  będzie kontynuowany.

Za profesjonalne i sprawne przygotowanie głazów i pomoc w sadzeniu i palikowaniu drzew dziękujemy pani Renacie Białczak i Jej współpracownikom z Sekcji Konserwacji Zieleni.