Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  od wielu lat, przed Dniem Wszystkich Świętych 1 listopada porządkują groby osób zasłużonych dla Stowarzyszenia i SGGW. Miejsca spoczynku tych osób znajdują się na wielu cmentarzach: Cmentarz Północny w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Józefowie k/ Otwocka, Cmentarz Parafialny w Zalesiu Górnym, Cmentarz Parafialny w Komorowie, Cmentarz Bródnowski, Cmentarz Wilanowski, Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Odwiedziliśmy m. in. grób pierwszego Rektora SGGW prof. Józefa Mikułowskiego- Pomorskiego, grób - pani Rektor Marii Joanny Radomskiej, grób - prof. Jerzego Herse,   współtwórcy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.

                 

1. Grób prof. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego    2. Grób prof. Marii Joanny Radomskiej

3. Grób  prof. Jerzego Herse

Na każdym odwiedzonym grobie położyliśmy chryzantemę, tabliczkę wyrażającą naszą pamięć oraz zapaliliśmy znicz.

Zdjęcia i tekst:

Hanna Legutowska