14 października br. na zaproszenie pani mgr Małgorzaty Utnik-Oleksiak - nowej Dyrektor Zespołu Szkół w Lipniku – 6-osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem oraz złożeniem kwiatów pod tablicami: patrona szkoły i przedstawicieli tajnego nauczania na terenie ziemi opatowskiej.

Głównym elementem, okolicznościowej dekoracji, był ofiarowany, przez naszego kolegę Jana Fryczkowskiego, obraz przedstawiający obelisk patrona szkoły prof. J. Mikułowskiego- Pomorskiego w Malicach Kościelnych.

Jak zwykle młodzież przygotowała bardzo ciekawy program artystyczny.

Zespół Szkól w Lipniku ciągle się rozbudowuje i pięknieje. Na dachu budynku zainstalowano urządzenie służące do nowoczesnego ogrzewania szkoły. Jak wyjaśnił nam wójt pan Józef Bulira, dwie szkoły w gminie(w tym Lipnik) zostały na ten cel dofinansowane kwotą 6 milionów złotych. Szkołę również wyposażono w windę dla niepełnosprawnych dzieci.

Wraz z byłymi pracownikami, licznie zaproszonymi na tę uroczystość, zwiedziliśmy nowe piętro. Znajdują się tam: klasy, wielofunkcyjna duża sala oraz nowa rozwijająca się biblioteka. Nasi członkowie zobowiązali się do uzupełnienia brakującego księgozbioru.

Pobyt na ziemi opatowskiej zakończyliśmy złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy w Malicach Kościelnych pod pomnikiem profesora J. Mikułowskiego–Pomorskiego oraz w Klimontowie na grobie kolegi Felicjana Golębiewskiego.

Opracowała Zofia Gorzkowska