W dniu 12 października 3-osobowa delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW (prezes oraz 2-ch członków Zarządu) wzięła udział w Seminarium Jubileuszowym pt. „Bioekologia a geneza badań ekologicznych w polskich lasach ”w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Po uroczystym otwarciu seminarium przez pana dr hab. Janusza Czerepko – dyrektora IBL, głos zabrał jubilat przedstawiając referat pt. „Rola meteorologii leśnej w interdyscyplinarnych badaniach lasów”. Referat przedstawiony był w niezwykle interesujący sposób, z odwołaniami do osobistych wspomnień.

Kolega Stanisław Dunikowski, od 3-ch pokoleń leśnik, absolwent SGGW - Wydział leśny (drugi rocznik powojenny) i członek naszego Stowarzyszenia, całe swoje bardzo pracowite życie, poświęcił ochronie przyrody i środowiska. Jeszcze na studiach rozpoczął pracę w IBL w Zakładzie Bioekologii Leśnej. Przez szereg lat był kierownikiem tego zakładu. Nowatorskie badania nad zastosowaniem meteorologii leśnej rozpoczął w Białowieży, a następnie kontynuowane były już w całym kraju.

Na zakończenie seminarium wystąpiła pani dr Małgorzata Falęcka–Jabłońska, kontynuatorka badań St. Dunikowskiego – pomysłodawczyni i organizatorka jubileuszu (osoba niezwykle ciepła i przyjazna). Z wielkim uznaniem podkreśliła aktualność i przydatność dokonań jubilata w dzisiejszych czasach.

 

Opracowała Zofia Gorzkowska