Koleżanki i Koledzy

Chcemy podkreślić, że mimo panującej już od roku pandemii, Uczelnia pracuje w miarę swoich możliwości dostosowując się do obostrzeń. Na poszczególnych Wydziałach zajęcia ze studentami prowadzone są w systemie hybrydowym, (wykłady - zdalnie, a ćwiczenia w laboratoriach - częściowo stacjonarnie). Wiele uroczystości, jubileuszy i spotkań zostało odwołanych. Mimo panujących trudności Władze Uczelni starają się, aby życie na Ursynowskim Kampusie toczyło się w miarę normalnie.
Działalność Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w ubiegłym roku była przez kilka miesięcy zawieszona. Aktualnie jest prowadzona, jednak w ograniczonym stopniu. W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym Zarząd postanowił od 1 lutego wznowić dyżury - we wtorki i środy, w godzinach 10-13 w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Nowoursynowska 161, Gmach 48 Biblioteki Głównej, wejście C, pokój 60, telefon 22/59 310 37.
Chcemy Państwu przypomnieć o ważnym Jubileuszu – 60–leciu istnienia Stowarzyszenia Wychowanków SGGW przypadającym w 2020 roku. Planowana była, przygotowywana razem z Muzeum SGGW, wystawa pt. „Wspomnień czar”. Niestety w roku całkowicie sparaliżowanym przez epidemię nie odbyły się żadne uroczystości Jubileuszowe.

W związku z tym Jubileuszem nasz kolega – Honorowy Członek Stowarzyszenia – Kol. Jan Fryczkowski – człowiek niezwykle utalentowany (malujący obrazy, piszący prozą i wierszem) dedykował napisany przez siebie wiersz pt. „Moja SGGW”

Jak te lata szybko lecą
Studia, czas przekuwa w czyn.
Lecz tęsknota karze wracać
do Uczelni naszej bram.
Chcemy razem się spotykać,
w murach Alma Mater być,
bo co piękne od niej wyszło,
dla niej teraz chcemy żyć.
Mamy więc Stowarzyszenie,
by przenosić wieści w świat.
Wszyscy w nim się spotykamy,
już sześćdziesiąt pięknych lat.
Dla Uczelni to też zaszczyt,
bo Jej imię wśród nas żyje.
Bóg niech ma Ją w swej opiece,
nam pozwoli przy niej trwać.

Informujemy, że w ubiegłym roku, po wielu latach starań i przygotowań, dzięki zrozumieniu i wsparciu poprzedniego Rektora SGGW prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego, a także dzięki sponsorom z obecnego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska: prof. dr hab. Eugeniusza Kody (dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej) i prof. dr hab. Inż. Tomasza Okruszki (dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska, Obecnie Prorektora ds. Nauki), wydano kolejny zeszyt historyczny. „Polscy melioranci w Afryce”. To tytuł zeszytu nr 10 z serii Zeszyty Historyczne. Zawarte są w nim wspomnienia 11 absolwentów Wydziału Melioracji Wodnych SGGW, którzy pracowali między innymi w Libii, Nigerii, Ghanie, Maroku, w latach 1974 – 2000. Poprzedni zeszyt Nr 9, to 50 lat Stowarzyszenia Wychowanków SGGW pt. „Ludzie i wydarzenia”.
Wydaliśmy także opracowanie pt. „Miejsca spoczynku osób zasłużonych dla Stowarzyszenia”. Książeczka zawiera zdjęcia poszczególnych grobów i ich lokalizację. Jest nam niezwykle pomocna, podczas odwiedzania grobów z okazji Dnia Zmarłych.
Mimo trudności związanych z panującą epidemią, prezes Stowarzyszenia wraz z Władzami Uczelni złożyła wiązanki kwiatów pod głazem Staszica w dniu 8 maja 2020 roku i uczestniczyła wraz z kilkoma przedstawicielami Stowarzyszenia we mszy św. w Kościele Akademickim przy Krakowskim Przedmieściu.

1 sierpnia 2020 roku Prezes Grażyna Skalmierska i Kol. Małgorzata Łuczak złożyły wiązankę pod centralną tablicą pamiątkową w parku SGGW, a następnie zapaliły symboliczne znicze pod tablicą poświęconą kompanii „Felek” pułku AK „Baszta” przy ul. Rakowieckiej (gmach II) oraz przy ulicy Kazimierzowskiej 59, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca prof. Romana Kuntze i przy tablicy poświęconej prof. Janowi Miklaszewskiemu, przy ulicy Kieleckiej 46.

10 listopada ubiegłego roku w przeddzień Święta Niepodległości Pani Prezes wraz z Władzami Uczelni złożyła kwiaty pod centralną tablicą pamiątkową w parku SGGW.

Kol. Prezes Grażyna Skalmierska i kol. Małgorzata Łuczak w listopadzie 2020 roku odwiedziły groby wszystkich naszych zmarłych członków honorowych Stowarzyszenia na cmentarzu Powązkowskim, a kol. Marianna Wielądek na cmentarzu Bródnowskim i Komunalnym. Na każdym grobie zapalono symboliczne znicze.

Niestety w ubiegłym roku nie odwiedziliśmy Szkoły w Lipniku z okazji Dnia Nauczyciela.

Planujemy w tym roku dwie msze święte w Kościele Akademickim pod wezwaniem św. Anny. I tak 4 maja o godz. 18: 30, mszę św. w intencji poległych i pomordowanych studentów, pracowników i absolwentów w latach 1918-1920, a także 28 października o godz. 18:30 mszę św. w intencji zmarłych profesorów, pracowników, absolwentów i studentów SGGW.

W ubiegłym roku odeszli od nas miedzy innymi Kol. Kol. Stanisław Dunikowski, Jerzy Hankiewicz, Jadwiga Jankowska, Zbigniew Laurów i Zofia Miskiewicz-Bogusławska.
3 stycznia br. zmarła nasza koleżanka – Hanna Legutowska – Sekretarz Stowarzyszenia.
10 marca br. odbył się pogrzeb kol. prof. dr hab. Zygmunta Brogowskiego, wieloletniego Członka naszego Stowarzyszenia.

Informujemy, że w ubiegłym roku (po raz pierwszy), ze względu na pandemię, nie odbyło się Walne Zebranie – planowane na 26 kwietnia. Co nam przyniesie ten rok, jeszcze nie wiemy? Mamy nikłą nadzieję, że może na jesieni uda nam się zorganizować Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. O wszystkim będziemy Państwa na bieżąco informować.

W miarę możliwości będziemy nadal w ramach integracji członków Stowarzyszenia organizować wycieczki i wyjazdy szkoleniowe. Planujemy po ustąpieniu pandemii zorganizowanie wyjazdów do: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, Muzeum K. Gałczyńskiego w Praniu, a także do Ziołowego Zakątka w Korycinach i na Ziemię Kurpiowską.

Stałe współpracujemy z Kołem Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

Życzymy Państwu dużej odporności psychicznej wobec tego co nas otacza. Prosimy dbajcie o swoje zdrowie.
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych Stowarzyszenia - wychowankowiesggw.pl i Uczelni - www.sggw.pl, na których znajdują się bieżące informacje o życiu Uczelni i Stowarzyszenia.
Prosimy o regularne opłacanie składek.
Podajemy nasze konto bankowe:
PKO SA Oddział 6 w Warszawie. Nr rachunku: 17 1020 1068 0000 1692 0065 6066
Stowarzyszenie Wychowanków SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Komunikat opracowały: Maria Wielądek i Iwona Nocznicka