W dniach 26 - 27 września 2015 roku Fundacja Uniwersytetów Ludowych – Zarząd Krajowy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie zorganizowały ogólnokrajową konferencję popularno-naukową pt. „Życie i czyny niezłomnych kobiet wiejskich Polski Podziemnej w pamięci i działaniu pokoleń XXI wieku”.

Konferencja z udziałem licznego grona prelegentów (prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski, dr Janusz Gmitruk, prof. dr hab. Zofia Chyra–Rolicz, prof. dr hab. Mirosława Jaworowska, dr Elżbieta Ciborska, dr Teresa Janicka–Panek, dr Iwona Błaszczak, mgr inż. Zofia Kaczor-Jędrzycka i mgr Antoni Dąbrowski), słuchaczy i zaproszonych gości odbyła się w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Jednym ze współorganizatorów była prezes Warszawskiego Oddziału TUL – pani mgr inż. Maria Wielądek – członek naszego Stowarzyszenia.

Podczas konferencji prezentowane były 2 wystawy: - „Dążenie do ideału” – poświęcona Zofii Solarzowej oraz „Portrety kobiet niezłomnych”. Celem konferencji było złożenie hołdu i ukazanie bohaterstwa kobiet wiejskich, pomagających partyzantom w czasie okupacji hitlerowskiej, z narażeniem życia własnego i najbliższej rodziny, z uwzględnieniem ich zaangażowania w odbudowę zniszczonego kraju. Bohaterstwo to, w porównaniu do innych wspomnień i opisów historycznych, nadal jest na marginesie pamięci narodowej.

Uroczystość w CBR rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu ZMW „Wici” – „Do niebieskich pował” oraz „Na Wiciarza roli ruń pozieleniała”.W części artystycznej bardzo zdolna młodzież z Liceum Plastycznego z Supraśla przepięknie zaprezentowała fragmenty wierszy „Wiciarzy”, a kapela Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” wzruszająco wykonała koncert pieśni partyzanckich.

Uczestnicy konferencji z wygłoszonych referatów dowiedzieli się o nieznanych inicjatywach kobiet niezłomnych, na przykład o powstałej w 1942 roku konspiracyjnej organizacji kobiet wiejskich – Ludowego Związku Kobiet, do którego wstąpiło prawie 20 000 tysięcy osób. Dowiedzieli się także o kobietach - sanitariuszkach „Zielonego Krzyża”, które z wielkim poświęceniem pełniły służbę sanitarną w Batalionach Chłopskich, o kobietach - matkach niezłomnych wobec golgoty syberyjskiej, o kobietach - krzewicielkach idei spółdzielczości , kobietach - nauczycielkach podziemnego szkolnictwa.

Podczas spotkania propagowano i serwowano produkty zdrowej żywności i dania regionalne. Przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków nawiązali kontakt z panią Honoratą Chojnacką - dyrektorką Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Głuchowie koło Skierniewic. W szkole tej prowadzone są warsztaty z zakresu zdrowej żywności. Stowarzyszenie Wychowanków zostało zaproszone do odwiedzenia szkoły na wiosnę przyszłego roku.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW Grażyna Skalmierska, zaprosiła zgromadzonych na uroczystości 200–lecia uczelni „Od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, które odbędą się w 2016 r.

Opracowała Zofia Gorzkowska