Pielgrzymka na Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.

Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyli w pielgrzymce do miejsc polskich korzeni niepodległości na Kresach (obecnie na terytorium Ukrainy) dla uczczenia 100 letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski oraz pamięci w setną rocznicę urodzin abp Ignacego Tokarczuka. Organizatorem pielgrzymki był Klub Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu.

Uczestnikami czterodniowej wyprawy w dniach 26 – 29 kwietnia 2018r. było około 50 osób z całego kraju. Przewodnikiem po dawnych polskich terenach był kresowianin, Pan Stanisław Szarzyński - Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. ks. Bronisława Mireckiego oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu, który opowiadał nam o utraconych polskich ziemiach, kościołach, pałacach, dworach i mieszkających tam znakomitych ludziach tworzących nasze dziedzictwo narodowe i historię.

W dniu 24.04. 2018 r. 20-osobowa grupa członków Stowarzyszenia wychowanków SGGW wzięła udział w bardzo ciekawym wyjeździe po ziemi radomskiej. Rozpoczęliśmy od zwiedzenia Czarnolasu, gdzie mieszkał i tworzył Jan Kochanowski. W XV wieku Czarnolas był własnością rodziny Ślizów herbu Habdank. W 1480 r. Barbara ze Ślizów  wyszła za mąż za Jana Kochanowskiego dziadka poety, wnosząc w posagu Czarnolas. W 1519 r. w wyniku podziału majątku Czarnolas  przeszedł  w ręce synów Jana i Piotra (ojca Jana) i Filipa. Po śmierci Piotra na skutek ugody rodzinnej w 1959 r. część ojcowizny (ok. 140 włók) przeszła w ręce Jana Kochanowskiego.  Zaczął powiększać stan posiadanej ziemi i wybudował nowy dwór. Ożenił się z Dorotą z Podlodowskich herbu Janina.

 

 

W dniu 26 września 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 9.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Piaseczna. Około godziny 10.00 autokar dojechał do Leśnictwa Szkółkarskiego w Jastrzębiu. Grupa została przywitana przez Leśniczego Szkółkarza pana Piotra Grabarskiego. Pan Leśniczy rozpalił przed wiatą duże ognisko, drugie znacznie mniejsze ognisko bo w kominku zostało rozpalone w wiacie. Obydwa ogniska miło rozgrzewały uczestników spotkania.

Leśniczy interesująco opowiedział o metodach produkcji sadzonek pod potrzeby sadzenia lasu  dla Nadleśnictwa Chojnów, a także sąsiednich Nadleśnictw. Członkowie Stowarzyszenia byli zaskoczeni zarówno ilością produkowanych sadzonek, jak też jakością oglądanego  materiału  sadzeniowego.

W dniu 19 lipca 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 8.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Płocka. Po około 1,5 godzinnej jeździe urozmaiconej śpiewem – nauką pieśni Zofii Solarzowej dotarliśmy do ośrodka Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „ZIARNO” w Grzybowie. Zostaliśmy przywitani przez panią Monikę Ambroziak - pracownika ośrodka i zaproszeni na ekologiczne śniadanie.

Śniadanie przygotowano z produktów naturalnych produkowanych w ośrodku (własny chleb, ser, miód, powidła i ziołowa herbata).

Po smacznym i obfitym śniadaniu spotkaliśmy się z niezwykle sympatycznym i bardzo skromnym właścicielem panem Peterem Stratenwerth (Szwajcar), który oprowadził nas po całym terenie. Barwnie opowiedział swoją historię przyjazdu do Polski w latach 80-tych, historię powstania ośrodka oraz przedstawił decyzję osiedlenia się na stałe w Polsce.

W dniu 16 maja 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 8.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy ul. Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Siedlec.

W trakcie podróży uczestnicy wysłuchali audycji radiowej kolegi Jerzego Żółkowskiego dotyczącej losów Jego i Jego rodziny na tle opowieści o miejscach z Podlasiem.

Pierwszym punktem wycieczki był Kałuszyn i słynny pomnik Złotego Ułana. Pozłacany pomnik ku czci polskiej kawalerii został odsłonięty w Kałuszynie pod Siedlcami. Monument upamiętnił rotmistrza Andrzeja Żylińskiego (wuja  naszego kolegi - Józefa Rzewuskiego) oraz wszystkich ułanów, którzy walczyli w drugiej wojnie światowej.