Wspomnienie

Jerzy Marian Skrabek urodził się 31 maja 1924 roku w Radomiu w rodzinie leśnika Edmunda Skrabka. Ojciec przez 50 lat pracował na stanowisku leśnego i p.o. nadleśniczego w lasach DOLP Lwów i DOLP Radom.  Matka Adriana Maria Zawadzka, po ukończeniu studiów na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, pracowała jako nauczycielka.

Jerzy szkołę podstawową ukończył w Nowej Wsi w powiecie Kozienice. W Radomiu w 1939 roku ukończył 2 klasę Gimnazjum Humanistycznego im. J. Kochanowskiego. W okresie szkolnym należał do organizacji szkolnych : ZHP, PCK, LOPP, pracował w samorządach klasowych. W ramach tajnego nauczania, w okresie 1942 – 1944 ukończył 3 i 4 klasę gimnazjum oraz 1 klasę liceum w Kozienicach.

W okresie okupacji walczył w szeregach ZWZ i AK placówka „Brzóza” Obwód Kozienice, Okręg Radomsko- Kielecki „Jodła” - jako łącznik oraz wywiadowca grupy specjalnej. W ruchu oporu był przez 4 lata i 7 miesięcy.

Zygmunt Santorski urodził się 24 czerwca 1937 roku w Warszawie. Był synem Józefa i Cecylii z domu Nowowiejskiej. Posiadał wykształcenie wyższe. W 1962 roku ukończył Wydział Leśny SGGW w Warszawie. Stopień doktora nauk leśnych otrzymał w latach siedemdziesiątych.

Praca zawodowa: W latach 1961-1963 – pracował w Lasach Doświadczalnych SGGW i Nadleśnictwa Rogów, następnie od 1963 r. do 1964 r. pracował w Stołecznej Radzie Nadzorczej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa jako starszy inspektor. W latach 1965-1966 pracował jako adiunkt w Nadleśnictwie Nowa Wieś (OZLP Zielona Góra) pełniąc funkcję p.o. kierownika w Stacji Doświadczalnej IBL w Krzyszkowicach. W 1967 roku przeniósł się do Warszawy i do 2002 roku - przez 35 lat - pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, poczynając od stanowiska: pracownika inżynieryjno-technicznego, asystenta, starszego asystenta, głównego specjalistę, adiunkta, kierownika pracowni, kierownika zakładu ochrony przeciwpożarowej lasu (1997-2002).

W dniu 20 lutego 2018 roku zmarł w Warszawie nasz Kolego i Przyjaciel mgr inż. Stanisław Olkuśnik, Wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i członek Rady d/s Muzeum SGGW.

Za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków oraz propagowanie historii Uczelni  został nagrodzony tytułem „Honorowego Członka Stowarzyszenia”. Przez całe życie zawodowe związany  był z SGGW, pracował na wielu ważnych stanowiskach - był postacią znaną i szanowaną w środowisku akademickim.

Sumienny, pracowity i odpowiedzialny - za swoją aktywność nagrodzony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Człowiek wielu talentów i zainteresowań, pasjonat historii, wyróżniony złotą odznaką honorową „Za zasługi dla SGGW”.

Stowarzyszenie i Uczelnia straciła prawego i rzetelnego współpracownika. Cześć Jego zacnej pamięci!

W dniu 22 marca 2017 roku minęła pierwsza rocznica śmierci Pana Profesora Jana Romana Starcka. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pyrach. Pana Profesora oprócz rodziny pożegnały władze Uczelni i Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, liczne grono byłych studentów, współpracownicy z Katedry, przyjaciele i znajomi. Pochowany został w dniu 4 kwietnia w grobie rodzinnym na cmentarzu w Pyrach.

Profesor Jan Roman Starck urodził się we Lwowie 11 sierpnia 1926 roku w rodzinie ogrodników z rolniczymi tradycjami od kilku pokoleń. W 1938 roku ukończył szkołę powszechną Braci Szkolnych im. św. Józefa we Lwowie. Po wkroczeniu Niemców do Lwowa w 1941 roku uczył się w trybie tajnego nauczania w szkole handlowej. Po wojnie kontynuował naukę w wieczorowym Liceum dla Dorosłych w Gnieźnie. Maturę zdał w liceum w Poznaniu w 1947 roku, a następnie został przyjęty na Wydział Ogrodniczy SGGW. Studia ukończył w 1951 roku i został zatrudniony w Katedrze Uprawy i Nawożenia Roli na Wydziale Ogrodniczym SGGW.

Wspomnienie Śp. Alojzy Ziaja

Alojzy Ziaja urodził się  w Królewskiej Hucie na Górnym Śląsku, przemianowanej następnie na Chorzów. Jego rodzina pochodziła spod Opola, skąd przeniosła się do Chorzowa po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ojciec Alojzego, kolejarz, uczestniczył w Powstaniu Śląskim i działał w „Rodle”, organizacji Związku Polaków w Niemczech. Toteż już w pierwszych dniach okupacji został aresztowany i poddany torturom, a Jego rodzinę wyrzucono z mieszkania na bruk.

Wspomnienie o ś. p. dr inż. Jaremie Rybickim (1925-2015)

Jarema urodził się na Podolu, w województwie lwowskim, w Monastercu, majątku ziemskim swych rodziców, Emanuela Rybickiego, absolwenta znanej szkoły rolniczej w Czernichowie, rotmistrza 19-ego pułku ułanów, odznaczonego Krzyżem Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyżem Walecznych za kampanię 1920 roku oraz Ireny z Baranowskich Rybickiej, odznaczonej Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości działaczki POW Podole.

Wspomnienie o Amalii Kuryjańskiej

Św. P. inż. Amalia Kuryjańska z domu Filipówna 1928-2014. Ama, jak ją potocznie nazywano, studiowała w latach 1948-51 na Wydziale Rolnym SGGW. Była to osoba obdarzona pięknym głosem i doskonałą dykcją, którą osiągnęła już w latach dziecięcych, występując na falach Lwowskiego Radia w audycjach słynnej Cioci Ady i okazjonalnie na scenie lwowskiego Teatru Wielkiego. Była urodzoną i zagorzałą lwowianką, z którym to miastem była związana do końca swego życia.

Wspomnienie - kol. Henryk Pucyk

„Są ludzie wielcy umysłem i pracą,

Którzy działaniem swoim świat bogacą,

Lecz jak to robią nikt z nas nie słyszy,

Bowiem swą wielkość wykuwają w ciszy.”

/ Z. Wierzchowski/

Wspomnienie o Zbigniewie Szewczyku, absolwencie studiów leśnych na SGGW w latach 1955-1960

Nasz rocznik, gdy zaczynaliśmy studia, liczył sto kilkanaście osób. Dla porządku dodam, że był to pierwszy rocznik idący kursem jednolitym a nie dwustopniowym (inżynier, magister). Było już 10 lat po wojnie, ale kraj jeszcze się nie odbudował. W Warszawie wiele budynków leżało w gruzach, ale już kończono budowę Pałacu Kultury i Nauki, który nosił imię Józefa Stalina. Zresztą Katowice nazywały się wtedy Stalinogród.

W ostatnich tygodniach opuścili na wieczną wartę Rodzinę Leśników SGGW 1949 – pierwszych powojennych słuchaczy Wydziału Leśnego SGGW, trzej jej zasłużeni dla Ojczyzny, społeczności, zawodu, a także grona koleżeńskiego członkowie. Wszyscy Oni byli podczas okupacji hitlerowskiej walecznymi żołnierzami Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej - z długim stażem.

 

Wspomnienie o koledze Andrzeju Zalewskim

W dniu 27 lipca 2011 roku pożegnaliśmy, na cmentarzu Powązkowskim, naszego Kolegę – Seniora Redaktora Andrzeja Zalewskiego. Pogrzeb, poprzedzony uroczystą Mszą św. odprawioną, i z piękną homilią wygłoszoną przez biskupa Józefa Zawitkowskiego, koncelebrowana przez 12 kapłanów miała niezwykle uroczysty charakter. Mnóstwo ludzi i kwiatów. Stojące wokół trumny poczty sztandarowe różnych Instytucji i Stowarzyszeń.

 

Wspomnienie o mgr inż. Zofii Lewickiej-Nowackiej

Urodziła się 17 stycznia 1916r. w miejscowości Ławki k/Łukowa. W 1938r. ukończyła studia inżynierskie na Wydziale Rolnym SGGW. W 1964r. obroniła pracę magisterską na Wydziale Zootechniki SGGW.

Córka Adama – rolnika, oficera WP w stanie spoczynku i matki Czesławy z Uszyńskich. W 1934r. ukończyła Gimnazjum Żeńskie im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

Od 1938r. do chwili wybuchu II wojny światowej pracowała, jako instruktorka w Lubelskiej Izbie Rolniczej. W okresie okupacji niemieckiej uczestniczyła w tajnym nauczaniu wykładając matematykę i fizykę.

Wspomnienie o Profesorze Witoldzie Dzbeńskim

W dniu 12 lipca 2010 roku zmarł po ciężkiej chorobie Profesor doktor habilitowany - Witold Stanisław Dzbeński.

Uroczystości pogrzebowe w kościele św. Katarzyny zgromadziły liczne grono Jego przyjaciół, współpracowników i członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, którego Profesor był Prezesem od roku 2001 do chwili śmierci.

Wspomnienie o Marii Cieśluk-Głoskowskiej

7czerwca mija rocznica śmierci Marysi. To już 6 lat od tego tragicznego wypadku drogowego. W czasie XXV koleżeńskiego spotkania IV grupy rocznika 1951-1955 Wydziału Zootechnicznego SGGW zginęło 4 absolwentów uczelni. Wśród nich Marysia. Rozmawiałem z Nią na kilka minut przed wypadkiem. Wsiadając do autokaru, powiedziała „Jak to dobrze, ze znów się spotykamy. Tyle przecież mamy sobie do powiedzenia. Tak wiele wszyscy mamy planów życiowych, o których będę chciała porozmawiać. Bo życie tak nam szybko ucieka”. Do tych słów wracam ciągle.

Pożegnanie prof. Stanisława Moskala

Profesor Stanisław Moskal – znany uczony, ceniony nauczyciel akademicki, przyjaciel młodzieży i wybitny społecznik – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW przez 23 lata (1977-2000), a poprzednio, przez cztery lata (1973-1976) był Wiceprezesem; łącznie więc Profesor Stanisław Moskal poświęcił Stowarzyszeniu ponad ćwierć wieku swego pracowitego żywota. W tym okresie, zwłaszcza w pierwszych latach swoich licznych kadencji ...

Wspomnienie o Włodzimierzu Cygańskim

Mgr inż. Włodzimierz  Czesław Cygański zmarł po długich cierpieniach, po życiu obfitującym w wydarzenia, których nie da się określić jako przeciętne.

 

Syn oficera Korpusu Ochrony Pogranicza, lekarza – zamordowanego przez radzieckie NKWD, jako harcerz Szarych Szeregów był żołnierzem Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Wspomnienie o dr Marii Jurakowskiej-Skowronowej

Maria Jurakowska-Skowronowa przyszła na świat 1912 roku w Szarleju jako drugie z 4 dzieci p. Jurakowskich. Była wnuczką Tytusa Chałubińskiego i często w dzieciństwie przebywała u Niego w Zakopanem. Jako małe dziecko otrzymywała prywatne nauczanie. Liceum ukończyła w Pabianicach. Studia odbyła na Wydziale Rolnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które ukończyła z tytułem mgr rolnictwa. Doktoryzowała się w 60 roku życia.