Skład Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW

Grażyna Skalmierska  - prezes

Stanisław Olkuśnik     - wiceprezes

Józef Rzewuski         - wiceprezes

Hanna Legutowska   - sekretarz

Zbigniew Wagner     - skarbnik

Członkowie:

Mirosława Bilska-Krystowska

Zofia Gorzkowska

Małgorzata Łuczak

Barbara Sikora

Wanda Ziaja

Jan Górka

Jan Fryczkowski

Dawid Olewnicki

Wiesław Szulc

Michał Wojtaszek

Komisja Rewizyjna:

Jerzy Skrabek - Przewodniczący

Stanisław Dunikowski - Wice przewodniczący

Weronika Marianna Wielądek - Sekretarz

Członkowie: Aleksandra Iwan, Teresa Lewandowska-Faruga

Sąd Koleżeński:

Alicja Willman - Przewodnicząca

Adam Roszkowski – Z-ca Przewodniczącej

Zofia Stypińska - Sekretarz

Członkowie: Maria Jankowska, Teresa Tomczyk