W dniu 6 kwietnia 2019 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW.

Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili wybory do nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na następną 3 letnią kadencję (2019 – 2021).

W dniu 10 kwietnia br. odbyło się zebranie, na którym wybrano prezesa i wiceprezesów, przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

Skład zarządu Stowarzyszenia