W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski. Od wielu lat uroczystości te organizuje Stowarzyszenie Wychowanków SGGW i Muzeum SGGW. Uczestnikami spotkania były władze Uczelni, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, emerytowani profesorowie, członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, zaproszeni goście oraz liczna grupa studentów.

Od 2011 roku w programie Święta Niepodległości są wykłady w Muzeum SGGW, podczas których przypominane są sylwetki Rektorów SGGW z uwzględnieniem ich działalności patriotycznych. W tym roku przedstawiona została osoba profesora dr hab. nauk weterynaryjnych Kazimierza Krysiaka - rektora SGGW w latach 1955-1962, który był zasłużonym naukowcem dla SGGW oraz dla Polski. Rektora Kazimierza Krysiaka w swoim wykładzie wspominała prof. dr hab. Marta Kupczyńska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W uroczystości uczestniczyła córka i wnuczka Pana Profesora Kazimierza Krysiaka.

 

Przybywający goście na wykład o prof. dr hab. Kazimierzu Krysiaku

Po wykładzie w holu Muzeum, gdzie znajdują się portrety Rektorów SGGW uczestnicy uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne z towarzyszeniem Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW „Promni”. Wszyscy po raz pierwszy otrzymali śpiewniki z wybranymi popularnymi pieśniami patriotycznymi i ich opisem (autor słów i muzyki, data, geneza ich powstania).

Śpiewanie pieśni patriotycznych. W pierwszym rzędzie: od lewej strony - prof. dr hab. Wiesław Bielawski – rektor SGGW; prof. dr hab. Leszek Żukowski - prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej; prof. dr hab. Tomasz Borecki – rektor SGGW w latach 2002-2005, 2005-2008.

Śpiewanie pieśni patriotycznych - studenci SGGW

Kolejnym punktem uroczystości był Apel Poległych, który odbył się w  holu Auli Kryształowej przed tablicami upamiętniającymi 453 pracowników, studentów i wychowanków SGGW, poległych i pomordowanych w czasie drugiej wojny światowej latach 1939–1945.

Uczestnicy uroczystości przed Apelem Poległych

Przebiegiem Apelu Poległych przewodniczył vice prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW  kol. Józef Rzewuski. Kol. Józef Rzewuski poprosił rektora SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia.

Rektor swoje przemówienie rozpoczął od słów: "Zgromadziliśmy się dziś, by przywołać pamięć członków naszej społeczności, których odwaga i ofiarność przyczyniła się do wyzwolenia kraju z rąk okupanta. Stojąc przed tablicami z nazwiskami ofiar II wojny światowej, wspominamy wszystkich walecznych synów naszej Uczelni, którzy na przestrzeni wieków oddali życie za wolność i suwerenność ojczyzny. Profesorów i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którzy solidarnie stawali ramię w ramię, by bronić ziemi ojców, zlanej krwią pokoleń walczących o jej niepodległość. Historia naszego kraju obfitowała bowiem w chwile tragiczne i krwawe. Nasza autonomia i poczucie narodowej godności były wielokrotnie deptane przez najeźdźców, lecz naród polski za każdym razem podnosił się z kolan, by wymierzać zbrodniarzom sprawiedliwość”.

W dalszej części przemówienia Rektor powiedział o uczestnictwie naszych studentów również podczas narodowych powstań – listopadowym i styczniowym, a także w czasie I wojny światowej. Najkrwawszą ofiarę naród polski złożył jednak podczas II wojny światowej, w której przedstawiciele naszej uczelni brali również udział. Walczyli w powstaniu warszawskim, podczas którego zginęło blisko sześćdziesięciu przedstawicieli naszej Uczelni, a ponad sześćdziesiąt osób dostało się do hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Po wojnie ponad stu pięćdziesięciu pracowników i wychowanków SGGW było ofiarami stalinowskiej eksterminacji naszego narodu. Rektor powiedział, że: „Pamięć o Ich bohaterstwie nie może przeminąć! To bowiem dzięki postawie tych walecznych pokoleń możemy dziś żyć w niepodległym i wolnym państwie, w którym słowa odwaga, patriotyzm i martyrologia już na zawsze będą nosić ślady kul, przelanych łez i wielkiej krzywdy polskiego społeczeństwa”. Jedną z bohaterskich osób jest profesor naszej Uczelni major Leszek Żukowski, powstaniec warszawski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, którego wymienił Rektor w swoim przemówieniu. Pan profesor Leszek Żukowski od lat uczestniczy w uroczystościach Święta Niepodległości w naszej uczelni.

Apel Poległych przy dźwiękach werbli odczytał student Łukasz Czech – członek Samorządu Studenckiego. Następnie władze uczelni, przedstawiciele poszczególnych wydziałów, studenci oraz członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, delegacje związków zawodowych: NSZZ “Solidarność“ SGGW i ZNP złożyli wieńce przed centralną tablicą upamiętniającą pracowników i studentów SGGW, którzy zginęli w latach 1939-1945.

Wieńce złożone przed centralną tablicą.

Uczestnicy uroczystości złożyli również kwiaty i zapalili znicze przed tablicą w centralnej części kampusu uczelni, upamiętniającą wszystkich poległych pracowników i studentów SGGW w wojnach w latach 1918-1920 i 1939-1945.

Na zakończenie Rektor SGGW podziękował wszystkim za uczestnictwo w uroczystościach Święta Niepodległości.

Opracowała Hanna Legutowska

Zdjęcia Hanna Legutowska