W 71 rocznicę Powstania Warszawskiego Stowarzyszenie Wychowanków SGGW uczciło pamięć poległych pracowników Uczelni.

Grupa członków Stowarzyszenia: kol. Barbara Sikora, kol. Małgorzata Łuczak, kol. Stanisław Olkuśnik kol. Jan Fryczkowski, kol. Zygmunt Santorski w miejscach upamiętniających tragiczne wydarzenia złożyła kwiaty i zapaliła znicze:

ul. Rakowiecka 26/30 – pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Armii Krajowej Pułku Baszta, którzy zginęli zdobywając II pawilon gmachu SGGW.

 

ul Kielecka 46 – pod tablicą upamiętniającą Prof. Jana Miklaszewskiego. W 1935/36 r. był prodziekanem Wydziału Leśnego SGGW, a w roku 1936 został wybrany Rektorem SGGW na lata akademickie 1936/1937, 1937/1939.W 1939 r. został ponownie wybrany Rektorem  SGGW i był Rektorem podziemnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego aż do śmierci.

Jako Rektor zakonspirowanej SGGW, po likwidacji Uczelni przez okupanta troszczył się o pomoc naukowo - dydaktyczną dla studentów. Czynny był również jako profesor i kierownik Zakładu Urządzania Lasu podziemnej SGGW. Podczas okupacji hitlerowskiej, mimo prześladowań przez gestapo, znalazł czas na liczne opracowania z dziedziny leśnictwa i łowiectwa polskiego. Był ścigany przez gestapo i ukrywał się pod obcym nazwiskiem. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim.

 

ul. Kazimierzowska 59 – róg Madalińskiego – pod tablicą upamiętniającą masakrę mieszkańców domu dokonanej przez SS w czasie Powstania.

W grupie mieszkańców spędzonych do klatki schodowej i obrzuconych granatami zginął Prof. Roman Kuntze - prof. zoologii. Prof. R. Kuntze w 1937 r. przeniósł się ze Lwowa do Warszawy gdzie objął stanowisko kierownika Zakładu Zoologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na tym stanowisku pozostał do 1939 r. W okresie okupacji niemieckiej po wrześniu 1939 r. podjął pracę w ramach tajnego nauczania SGGW. Należy nadmienić, że żona profesora brała udział w Powstaniu Warszawskim. Była sanitariuszką i została zastrzelona na ulicy Rakowieckiej, kiedy przeprowadzała kobiety do punktu zbiórki (18 sierpnia 1944 r.). Oboje pochowani są we wspólnej mogile na Cmentarzu Służewieckim w Warszawie.

 

Opracowała: Kol. Barbara Sikora