Informacja ze  spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniu 05.04.2017 r.

Omawiane tematy:

  • stan przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się 22.04.br,
  • organizacja uroczystości przy obelisku ks. Stanisława Staszica w dniu 8 maja godz.12:00,
  • przygotowanie zaproszeń na dzień 09 maja ( godz. 18:30 ) na mszę świętą w intencji poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920 studentów SGGW,
  • przygotowania do włączenia się do jednolitego systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją),
  • wybór formy wymiany przestarzałego ksero ( zakup czy leasing), aby umożliwić prace Stowarzyszenia (również w systemie EZD),
  • opracowanie wzoru ZŁOTEGO DYPLOMU – jest akceptacja JM Rektora
  • rozpoczęcie przygotowań do Dni SGGW, które odbędą się  19 -20 maja br.
  • informacje o wznowieniu przez Muzeum SGGW działalności „Kulturalny Czwartek” - pierwsze spotkanie 20 kwietnia br. o godz. 17:00 – pt. Tradycje zawodowe rodziny Głoskowskich.

W ramach wolnych wniosków:

  • przekazano informacje o przebiegu uroczystości pogrzebowych prof. J. R. Starcka,
  • odczytano wniosek pana Grabowskiego o zorganizowanie wystawy ze  zdjęciami obrazującymi pracę meliorantów polskich w Nigerii.

Notatkę sporządziła: Mirosława Bilska-Krystowska.