W dniu 8 maja 2012 roku o godzinie 12 –tej, z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, odbyła się pierwsza, od momentu posadowienia w nowej lokalizacji, uroczystość pod Głazem upamiętniającym postać ks. Stanisława Staszica. Na uroczystość zostały zaproszone szkoły mające za Patrona imię wielkiego Polaka i uczonego.

Przybyły ze sztandarami delegacje:
- Gimnazjum nr. 91 z ulicy Kajakowej w Warszawie,
- Zespołu Szkól nr. 10 z ulicy Kolektorskiej w Warszawie,
- Zespołu Szkół Rolniczych z Miętnego k/ Garwolina.

Barwne szkolne poczty sztandarowe, flagi narodowe i Uczelniane nadały uroczystościom niezwykle podniosły i miły charakter.

Uroczystości rozpoczęła prezes Stowarzyszenia Wychowanków SGGW pani Grażyna Skalmierska witając przybyłych gości w osobach JM Rektora SGGW Alojzego Szymańskiego, Prorektora Wiesława Bielawskiego, Prorektora elekta Marka Szyndela, Kanclerza Uczelni - Władysława Skarżyńskiego, delegacje Szkół z ich opiekunami oraz Jerzego Madlera syna Tadeusza Madlera inicjatora budowy obelisku i Jolantę Lipską, żonę Stanisława Lipskiego nieżyjącego wykonawcę rzeźby.

Po powitaniu, kol. Józef Rzewuski opowiadał o historii i losach głazu, poczym głos zabrał JM Rektor mówiąc o znaczeniu dla Uczelni faktu, że Głaz znalazł miejsce na Kampusie i że gromadzą się przy nim młodzi ludzie – może przyszli studenci SGGW. Następnie grupa uczniów z Zespołu Szkół w Miętnem odczytała swoje opracowanie o znaczeniu Patrona Szkoły na ich działalność, podstawy życiowe i obywatelskie.

Uroczystość zakończyło składanie wiązanek kwiatów któremu towarzyszyły dźwięki poloneza „Pożegnanie Ojczyzny” – Michała Ogińskiego.

Żegnając zgromadzonych uczestników, prowadzący spotkanie wyraził nadzieję, że uroczystości w dniu imienin Stanisława Staszica nabiorą stałego charakteru, stając się miejscem spotkania wszystkich którym idee wielkiego myśliciela i patrioty są bliskie.

Delegacje Szkół zostały zaproszone do zwiedzenia Kampusu i Muzeum Uczelnianego.

 

Opracował: Józef Rzewuski