12 października 2016r. – na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół im. profesora Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego w Lipniku, pani Małgorzaty Utnik – Oleksiak - 5 osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnów – państwowego i szkolnego. Hymn szkolny, przyjęty od nowego roku szkolnego 2016/2017, został napisany przez absolwentów szkoły, a muzykę skomponował szkolny nauczyciel muzyki.

Po odśpiewaniu hymnów złożono kwiaty, w tym również przez delegację Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, pod tablicą patrona szkoły i tablicą pamięci przedstawicieli tajnego nauczania na terenie ziemi opatowskiej w latach 1939 – 1945. Pani Dyrektor przywitała zaproszonych gości, przybyłych seniorów, nauczycieli i cały personel administracyjny oraz uczniów. Następnie odebrała przysięgę od uczniów pierwszej klasy gimnazjum, wybranych samorządów uczniowskich w szkole podstawowej i gimnazjum. Jest to piękna tradycja, która zobowiązuje wszystkich do poważnego traktowania swoich obowiązków.

Na zakończenie uroczystości młodzież przygotowała bardzo ciekawy i pełen humoru program artystyczny. Dla gości, nauczycieli i pracowników szkoły podarowali - przygotowane przez siebie - miłe słodkie podarunki. Zgodnie z podjętym zobowiązaniem w roku 2015, przekazaliśmy do biblioteki szkolnej zgromadzone – ramach zbiórki wśród pracowników i seniorów SGGW – książki. Podarowano również piękny album, wydany z okazji 200-lecia SGGW.

Po uroczystościach nastąpiło spotkanie zaproszonych gości z seniorami szkoły i całym jego personelem, które upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. W czasie spotkania nastąpiła też –(przywiezionych przez naszą delegację) - degustacja owoców mini kiwi, odmiany wyhodowanej w SGGW przez dr hab. Piotra Latochę. W tym roku cały zbiór z plantacji towarowo-przemysłowej wysłano do Niemiec. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy krok do upowszechnienia się konsumpcji tych owoców.

Pobyt w szkole pozostawi niezatarte wspomnienie. Szkoła jest piękna, jasna, ale najpiękniejsze są uśmiechnięte dzieci. Widać, że panuje tam wspaniała atmosfera i zrozumienie pomiędzy młodzieżą i nauczycielami.

Korzystając z okazji pobytu na ziemi opatowskiej złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze w Malicach Kościelnych pod pomnikiem profesora Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego i w Klimontowie na grobie kolegi Felicjana Gołębiowskiego.