W dniu 16 maja 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 8.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy ul. Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Siedlec.

W trakcie podróży uczestnicy wysłuchali audycji radiowej kolegi Jerzego Żółkowskiego dotyczącej losów Jego i Jego rodziny na tle opowieści o miejscach z Podlasiem.

Pierwszym punktem wycieczki był Kałuszyn i słynny pomnik Złotego Ułana. Pozłacany pomnik ku czci polskiej kawalerii został odsłonięty w Kałuszynie pod Siedlcami. Monument upamiętnił rotmistrza Andrzeja Żylińskiego (wuja  naszego kolegi - Józefa Rzewuskiego) oraz wszystkich ułanów, którzy walczyli w drugiej wojnie światowej.

W dniu 13 maja 2017 roku w Auli Kryształowej SGGW odbyła się konferencja związana z 60. rocznicą powstania Związku Młodzieży Wiejskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Polityczny im.  Macieja Rataja oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Gospodarzami spotkania byli europoseł Czesław Siekierski (absolwent Wydziału Ekonomiki Rolnictwa) oraz dr Janusz Gmitruk  - dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Zgromadzeni podkreślili, że ideowy dorobek ruchu wiejskiej młodzieży nie ma charakteru wyłącznie historycznego. Wciąż  jest aktualny, a jego wartości przystają do obecnych czasów.

Stowarzyszenie Wychowanków  SGGW reprezentowały –  kol. Grażyna Skalmierska i kol. Marianna Wielądek.

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie corocznie, od wielu lat zamawia Mszę Świętą w kościele akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918 - 1920.

W tym roku msza święta w intencji poległych studentów SGGW, którą celebrował ks. Rektor Krzysztof Siwek odbyła się w dniu 9 maja godz. 18.30. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz naszej Uczelni: prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prof. dr hab. Aleksander Lisowski i dr inż. Władysław W. Skarżyński oraz prof. dr hab. Marek Szyndel.

W 2017 r. przypada 262. rocznica urodzin i 191. śmierci ks. STANISŁAWA STASZICA

Stanisław Wawrzyniec Staszic ksiądz katolicki. Zakordonowy obywatel pruski (ur. przed 6 listopada 1755 w Pile, zm. 20 stycznia 1826 w Warszawie) – polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i tłumacz, przyrodnik: geograf i geolog; autor „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”;

Członkowie społeczności akademickiej oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół, którym patronuje Stanisław Staszic, od wielu lat spotykają się w dniu imienin patrona pod jego pomnikiem ustawionym na terenie kampusu SGGW. W tym roku Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowało uroczystość upamiętniającą postać wielkiego Polaka, patrioty, naukowca i filantropa pod hasłem „ks. Stanisław Staszic jako autor «Przestróg dla Polski» i jego odniesienie o szacunku do konstytucji i sądów.

Informacja ze  spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniu 05.04.2017 r.

Omawiane tematy:

  • stan przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się 22.04.br,
  • organizacja uroczystości przy obelisku ks. Stanisława Staszica w dniu 8 maja godz.12:00,
  • przygotowanie zaproszeń na dzień 09 maja ( godz. 18:30 ) na mszę świętą w intencji poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920 studentów SGGW,

W dniu 8 lutego2017 r odbył się wyjazd do Muzeum Rolnictwa imienia ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, na wernisaż „SGGW WCZORAJ I DZIŚ. DWA WIEKI TRADYCJI”, wystawy będącej elementem kończącym obchody 200-lecia wyższego kształcenia rolniczego w Polsce.

Ekspozycja została zaprezentowana w salach pałacu będącego dawną posiadłością rodziny Starzeńskich, a obecnie siedzibą tutejszego Muzeum.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni  prof. dr hab. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki i prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz  -  członek obu Rad Muzeów. Liczny udział w uroczystościach wzięli członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. Przybyła liczna reprezentacja administracji lokalnej oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza.

Informacja ze spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniu 09.11.2016 r.

Omawiane tematy:

  • organizacja „Apelu Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW z okazji Święta Niepodległości w dniu 10 XI w holu Auli Kryształowej ,
  • oznaczenie  miejsca grobu Marii Bojanowskiej – Helmersen – pomoc znajomej rodziny;
  • informacja o śmierci prof. Tadeusza Barszczaka,

12 października 2016r. – na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół im. profesora Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego w Lipniku, pani Małgorzaty Utnik – Oleksiak - 5 osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnów – państwowego i szkolnego. Hymn szkolny, przyjęty od nowego roku szkolnego 2016/2017, został napisany przez absolwentów szkoły, a muzykę skomponował szkolny nauczyciel muzyki.

 

Zapraszamy do lektury informacji o miejscach spoczynku osób zasłużonych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dla Stowarzyszenia wychowanków SGGW. Zestawienie obejmuje miejsca pochówku Prezesów Stowarzyszenia, Członków Honorowych Stowarzyszenia oraz osób zasłużonych dla Stowarzyszenia oraz dla SGGW.

 

--> Plik do pobrania

 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  od wielu lat, przed Dniem Wszystkich Świętych 1 listopada porządkują groby osób zasłużonych dla Stowarzyszenia i SGGW. Miejsca spoczynku tych osób znajdują się na wielu cmentarzach: Cmentarz Północny w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Józefowie k/ Otwocka, Cmentarz Parafialny w Zalesiu Górnym, Cmentarz Parafialny w Komorowie, Cmentarz Bródnowski, Cmentarz Wilanowski, Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

 

14 października br. na zaproszenie pani mgr Małgorzaty Utnik-Oleksiak - nowej Dyrektor Zespołu Szkół w Lipniku – 6-osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem oraz złożeniem kwiatów pod tablicami: patrona szkoły i przedstawicieli tajnego nauczania na terenie ziemi opatowskiej.

Głównym elementem, okolicznościowej dekoracji, był ofiarowany, przez naszego kolegę Jana Fryczkowskiego, obraz przedstawiający obelisk patrona szkoły prof. J. Mikułowskiego- Pomorskiego w Malicach Kościelnych.

Jak zwykle młodzież przygotowała bardzo ciekawy program artystyczny.

W dniu 12 października 3-osobowa delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW (prezes oraz 2-ch członków Zarządu) wzięła udział w Seminarium Jubileuszowym pt. „Bioekologia a geneza badań ekologicznych w polskich lasach ”w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Po uroczystym otwarciu seminarium przez pana dr hab. Janusza Czerepko – dyrektora IBL, głos zabrał jubilat przedstawiając referat pt. „Rola meteorologii leśnej w interdyscyplinarnych badaniach lasów”. Referat przedstawiony był w niezwykle interesujący sposób, z odwołaniami do osobistych wspomnień.

 

W dniach 26 - 27 września 2015 roku Fundacja Uniwersytetów Ludowych – Zarząd Krajowy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie zorganizowały ogólnokrajową konferencję popularno-naukową pt. „Życie i czyny niezłomnych kobiet wiejskich Polski Podziemnej w pamięci i działaniu pokoleń XXI wieku”.

Konferencja z udziałem licznego grona prelegentów (prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski, dr Janusz Gmitruk, prof. dr hab. Zofia Chyra–Rolicz, prof. dr hab. Mirosława Jaworowska, dr Elżbieta Ciborska, dr Teresa Janicka–Panek, dr Iwona Błaszczak, mgr inż. Zofia Kaczor-Jędrzycka i mgr Antoni Dąbrowski), słuchaczy i zaproszonych gości odbyła się w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Jednym ze współorganizatorów była prezes Warszawskiego Oddziału TUL – pani mgr inż. Maria Wielądek – członek naszego Stowarzyszenia.

14 września 2015 r. w 76 rocznicę napaści Niemców na Polskę w Centrum-Muzealnym w Palmirach odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna dla upamiętnienia pamięci ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej. Mszę świętą za poległych i pomordowanych celebrował Jego Eminencja ksiądz Kardynał Kazimierz  Nycz Metropolita Warszawski. Odmówione były również Modlitwy Ekumeniczne wspólnie z kapłanami Prawosławnym i Pastorem. Następnie odbył się Apel Poległych. Na grobach pomordowanych zostały złożone wieńce i kwiaty.

 

W 71 rocznicę Powstania Warszawskiego Stowarzyszenie Wychowanków SGGW uczciło pamięć poległych pracowników Uczelni.

Grupa członków Stowarzyszenia: kol. Barbara Sikora, kol. Małgorzata Łuczak, kol. Stanisław Olkuśnik kol. Jan Fryczkowski, kol. Zygmunt Santorski w miejscach upamiętniających tragiczne wydarzenia złożyła kwiaty i zapaliła znicze:

ul. Rakowiecka 26/30

ul Kielecka 46

ul. Kazimierzowska 59

Spotkanie koleżeńskie absolwentów Wydziału Rolniczego '52

Jeśli dobrze pamiętam, to w roku akademickim 1948/49, na Wydziale  Rolniczym naszej Uczelni rozpoczęło studia 140 osób. Dyplomy inżynierskie otrzymaliśmy w czerwcu 1952 roku i zgodnie z nakazem pracy, wzbogaceni o wiedzę praktyczną zdobytą na dwóch miesięcznych praktykach wakacyjnych i jednej praktyce semestralnej, rozproszyliśmy się po terenie całego Kraju zasilając kadry fachowe w różnych dziedzinach rolnictwa. Wyjątek stanowiło 14 czy (15?) osób, którym "pozwolono" kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Inicjatorem 36-go spotkania I-go rocznika (1951-1955) Wydz. Zootechnicznego IV grupy - był Tadeusz Głoskowski w Skrzydłowie, który przez 33 lata był dyrektorem tamtejszej stadniny koni.3-dniowy wypad 25-27 stycznia b.r.(2013) na Jurę Krakowsko-Częstochowską pozwolił nam na obejrzenie jednego z tzw. Orlich Gniazd - zrujnowany zamek Ostrężnik z jaskinią u podnóża zamku.

Zobaczyliśmy źródło rzeki Wiercicy, naturalny most skalny, klasztor oo. Paulinów w Żarkach oraz Muzeum Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.

W dniu 8 maja 2012 roku o godzinie 12 –tej, z inicjatywy Stowarzyszenia Wychowanków SGGW, odbyła się pierwsza, od momentu posadowienia w nowej lokalizacji, uroczystość pod Głazem upamiętniającym postać ks. Stanisława Staszica. Na uroczystość zostały zaproszone szkoły mające za Patrona imię wielkiego Polaka i uczonego.

Przybyły ze sztandarami delegacje:
- Gimnazjum nr. 91 z ulicy Kajakowej w Warszawie,
- Zespołu Szkól nr. 10 z ulicy Kolektorskiej w Warszawie,
- Zespołu Szkół Rolniczych z Miętnego k/ Garwolina.

Jak co roku 21 września b.r. udała się do Zespołu Szkół w Lipniku delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW z Warszawy, z okazji  110 rocznicy istnienia Zespołu i 10 rocznicy nadania Szkole im. Prof. Jozefa Mikułowskiego-Pomorskiego, pierwszego rektora naszej Uczelni. Aktualnego rektora reprezentował prorektor  ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Szyndel. Uroczystości w Zespole Szkół uświetnili przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, przedstawiciel kuratorium, władze powiatowe, gminne jak tez profesorowie uczelni kieleckich, przedstawiciele Chorągwi Harcerskiej i Banku.

W dniu 27 października odbyła się uroczystość sadzenia, w okolicy Biblioteki Głównej, czterech  platanów upamiętniających kolejnych prezesów Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. W uroczystości uczestniczyli JM Rektor Uczelni prof. dr hab. Alojzy Szymański, przedstawiciele rodzin zmarłych prezesów, członkowie Stowarzyszenia i liczne grono pracowników Uczelni. Na czterech kamieniach umieszczono tabliczki z nazwiskami i latami pełnionej prezesury.

 

W dniu 26 czerwca br odbył się z okazji 50-lecia utworzenia Stowarzyszenia  zjazd Wychowanków, w którym uczestniczyło 167 osób. Zjazd miał charakter wspomnieniowo-towarzyski i przebiegłam w dwóch częściach: część pierwsza rozpoczęła  się mszą św. W kościele pw. Andrzeja Boboli na ul. Rakowieckiej, a następnie w historycznej auli I im. J. Mikułowskiego-Pomorskiego w "Starym Gmachu" na Rakowieckiej przebiegała część oficjalna, którą wypełniły: powitanie uczestników w tym przybyłe władze uczelni i rótki rys historyczny szczególnie ostatnie 10-lecie Stowarzyszenia. Następnie Zjazd powitał i przekazał pozdrowienia oraz rótką informację o Uczelni JM Rektor.