Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
i Stowarzyszenie Wychowanków SGGW
zapraszają na
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
czwartek, 9 listopada 2017, godzina 10.00
Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161
Budynek Biblioteki Głównej SGGW, wejście C, I piętro

 

O godz. 12.00 zapraszamy na Apel Poległych w Auli Kryształowej SGGW

 

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 26 października (czwartek) 2017 roku o godz. 18:30
w Kościele św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się Msza Święta
w intencji poległych i zmarłych członków społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Do licznego udziału w nabożeństwie zapraszamy członków Stowarzyszenia Wychowanków, pracowników i studentów oraz wszystkich sympatyków Stowarzyszenia i naszej Uczelni.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków SGGW

 

 

W dniu 19 lipca 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 8.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Płocka. Po około 1,5 godzinnej jeździe urozmaiconej śpiewem – nauką pieśni Zofii Solarzowej dotarliśmy do ośrodka Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „ZIARNO” w Grzybowie. Zostaliśmy przywitani przez panią Monikę Ambroziak - pracownika ośrodka i zaproszeni na ekologiczne śniadanie.

Śniadanie przygotowano z produktów naturalnych produkowanych w ośrodku (własny chleb, ser, miód, powidła i ziołowa herbata).

Po smacznym i obfitym śniadaniu spotkaliśmy się z niezwykle sympatycznym i bardzo skromnym właścicielem panem Peterem Stratenwerth (Szwajcar), który oprowadził nas po całym terenie. Barwnie opowiedział swoją historię przyjazdu do Polski w latach 80-tych, historię powstania ośrodka oraz przedstawił decyzję osiedlenia się na stałe w Polsce.

W dniach 10 -11 czerwca 2017 roku , w Stadninie Koni w Walewicach , odbył się pierwszy po 44 – latach zjazd absolwentów Wydziału Zootechnicznego, rocznika 1968 – 1973.  Na  spokanie przybyło 30  Koleżanek i Kolegów oraz 9 osób towarzyszących.

Na początku spotkania chwilą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłych naszych Koleżanek i Kolegów. W pierwszym punkcie programu, którego tematem było „Moje 44 lata po ukończeniu studiów”  uczestnicy spotkania przedstawili swoje dokonania zawodowe i podzielili się informacjami z życia osobistego. Większość naszych Koleżanek i Kolegów nie podjęła  pracy w wyuczonym kierunku , ale ci co pozostali wierni swojej zootechnicznej pasji, osiągali w niej znakomite rezultaty. Przykładem są  wybitne osiągnięcia  Stadniny Koni Jaroszówka, prowadzonej przez 30 lat przez Kolegę Romana Krzyżanowskiego, absolwenta naszego rocznika. Troje z naszych Koleżanek i Kolegów uzyskało stopnie profesorskie, pracując w SGGW oraz w Instytutach PAN. Kilka osób posiada stopnie naukowe  doktora.

W dniu 6 czerwca 2017 roku gościliśmy czterdzieści siedmioro dzieci pod opieką trzech nauczycieli z Zespołu Szkół w Lipniku im. prof. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego. Już po raz szósty gościły w kampusie naszej Uczelni na zaproszenie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Z ramienia Samorządu Studentów SGGW dzieci oraz nauczyciele zostali bardzo serdecznie przyjęci przez przewodniczącą Samorządu Studenckiego – studentkę Małgorzatę Kanię w nowej siedzibie Samorządu. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja, dzięki której poznały dzieje i historię SGGW.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Muzeum SGGW pod okiem pracownika Muzeum pani Anny Rudnickiej. Dzieci odwiedziły również siedzibę Stowarzyszenia, gdzie zostały obdarowane materiałami reklamowymi naszej szkoły. Następnie uczestniczyły w grze plenerowej  na terenie kampusu Uczelni zorganizowanej przez studentki Wydziału Nauk Humanistycznych.

W dniu 23 maja 2017 roku odbyła się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Uniwersytety ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”, Wydział Nauk  Społecznych SGGW oraz Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych.  Licznie przybyli prelegenci - specjaliści wysokiej klasy w dziedzinie edukacji dorosłych z Polski i innych krajów Europy.

W Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (w dniu 19 maja 2017 r.) obejrzeliśmy spektakl o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który zaprezentowała Ostrowska Grupa Teatralna „Rzeczpospolita Apostolska”. Scenariusz przedstawienia powstał na podstawie raportu rtm. W. Pileckiego, w którym przedstawiony został obraz życia obozowego.

W przedstawieniu znalazło się 13 fragmentów z dramatu historycznego „Rotmistrz Pilecki - Ofiarowanie”. Premiera całego przedstawienia zawierającego 33 sceny przewidziana jest 25 maja 2018 r., w 70 rocznicę śmierci Witolda Pileckiego.

Rotmistrz W. Pilecki przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz 947 dni, od września 1940 roku do Wielkanocy 1943 roku, do momentu ucieczki. W czasie pobytu w obozie napisał raport, który jest wiarygodnym i niezwykle cennym dokumentem zawierającym tragiczne przeżycia swoje i innych więźniów z czasów II Wojny Światowej.

W dniu 13 maja br. odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika jednego z najdzielniejszych polskich żołnierzy II Wojny Światowej rotmistrza Witolda Pileckiego na Żoliborzu w Al. Wojska Polskiego w pobliżu ul. Bitwy pod Rokitną. W tym dniu przypadały 116. urodziny Witolda Pileckiego. Monument usytuowano kilkadziesiąt metrów od domu, w którym rotmistrz dobrowolnie poddał się aresztowaniu przez Niemców i wywózce do Auschwitz, aby tam organizować ruch oporu i zdobyć informacje o obozie.

Pomnik wykonany z granitu i betonu ma kształt sześciennej bryły, 3 m wysokości, przez który biegnie szczelina. Wyłania się z niej postać W. Pileckiego w mundurze oficera WP i rogatywce na głowie. Z przodu pomnika wykuto napis: „Rotmistrz Witold Pilecki, 13.V. 1901 – 25.V.1948, ochotnik do Auschwitz, jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej”. Na bocznych ścianach znajdują się: biogram Witolda Pileckiego oraz zarysy sylwetek innych bohaterów walczących o wolność.

Upływa rok 2017, jesteśmy już po 18 spotkaniu absolwentów wydziału Leśnego SGGW - rocznik 1961, które odbyło się 26-28 maja, tym razem w Ośrodku kultury Leśnej w Gołuchowie.

Niestety, mimo zapowiedzi pod 20 osób, spotkaliśmy się w gronie 12 osobowym. Wiek, stan zdrowia, a też i dla niektórych z naszego koleżeństwa pokonanie 600 km stworzyło trudną sytuację. Dyrektor Ośrodka oddał naszej grupie pokoje w przebudowanej „Oborze”, gdzie w komfortowych warunkach czuliśmy się swobodnie, co sprzyjało nocnym rozmowom biesiadników. Czas spotkania poza biesiadowaniem wypełniliśmy spacerami i zwiedzaniem Ośrodka w sobotni słoneczny dzień.

W dniu 16 maja 2017 roku grupa członków Stowarzyszenia Wychowanków SGGW spotkała się o godzinie 8.00 przed dawnym budynkiem SGGW przy ul. Rakowieckiej, skąd nastąpił odjazd autokaru w kierunku Siedlec.

W trakcie podróży uczestnicy wysłuchali audycji radiowej kolegi Jerzego Żółkowskiego dotyczącej losów Jego i Jego rodziny na tle opowieści o miejscach z Podlasiem.

Pierwszym punktem wycieczki był Kałuszyn i słynny pomnik Złotego Ułana. Pozłacany pomnik ku czci polskiej kawalerii został odsłonięty w Kałuszynie pod Siedlcami. Monument upamiętnił rotmistrza Andrzeja Żylińskiego (wuja  naszego kolegi - Józefa Rzewuskiego) oraz wszystkich ułanów, którzy walczyli w drugiej wojnie światowej.

W dniu 13 maja 2017 roku w Auli Kryształowej SGGW odbyła się konferencja związana z 60. rocznicą powstania Związku Młodzieży Wiejskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Polityczny im.  Macieja Rataja oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Gospodarzami spotkania byli europoseł Czesław Siekierski (absolwent Wydziału Ekonomiki Rolnictwa) oraz dr Janusz Gmitruk  - dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Zgromadzeni podkreślili, że ideowy dorobek ruchu wiejskiej młodzieży nie ma charakteru wyłącznie historycznego. Wciąż  jest aktualny, a jego wartości przystają do obecnych czasów.

Stowarzyszenie Wychowanków  SGGW reprezentowały –  kol. Grażyna Skalmierska i kol. Marianna Wielądek.

Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie corocznie, od wielu lat zamawia Mszę Świętą w kościele akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918 - 1920.

W tym roku msza święta w intencji poległych studentów SGGW, którą celebrował ks. Rektor Krzysztof Siwek odbyła się w dniu 9 maja godz. 18.30. We mszy św. uczestniczyli przedstawiciele władz naszej Uczelni: prof. dr hab. Kazimierz Tomala, prof. dr hab. Aleksander Lisowski i dr inż. Władysław W. Skarżyński oraz prof. dr hab. Marek Szyndel.

W 2017 r. przypada 262. rocznica urodzin i 191. śmierci ks. STANISŁAWA STASZICA

Stanisław Wawrzyniec Staszic ksiądz katolicki. Zakordonowy obywatel pruski (ur. przed 6 listopada 1755 w Pile, zm. 20 stycznia 1826 w Warszawie) – polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i tłumacz, przyrodnik: geograf i geolog; autor „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego”;

Członkowie społeczności akademickiej oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół, którym patronuje Stanisław Staszic, od wielu lat spotykają się w dniu imienin patrona pod jego pomnikiem ustawionym na terenie kampusu SGGW. W tym roku Stowarzyszenie Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowało uroczystość upamiętniającą postać wielkiego Polaka, patrioty, naukowca i filantropa pod hasłem „ks. Stanisław Staszic jako autor «Przestróg dla Polski» i jego odniesienie o szacunku do konstytucji i sądów.

Informacja ze  spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniu 05.04.2017 r.

Omawiane tematy:

  • stan przygotowania do Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się 22.04.br,
  • organizacja uroczystości przy obelisku ks. Stanisława Staszica w dniu 8 maja godz.12:00,
  • przygotowanie zaproszeń na dzień 09 maja ( godz. 18:30 ) na mszę świętą w intencji poległych za Ojczyznę w latach 1918 – 1920 studentów SGGW,

W dniu 8 lutego2017 r odbył się wyjazd do Muzeum Rolnictwa imienia ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, na wernisaż „SGGW WCZORAJ I DZIŚ. DWA WIEKI TRADYCJI”, wystawy będącej elementem kończącym obchody 200-lecia wyższego kształcenia rolniczego w Polsce.

Ekspozycja została zaprezentowana w salach pałacu będącego dawną posiadłością rodziny Starzeńskich, a obecnie siedzibą tutejszego Muzeum.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni  prof. dr hab. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki i prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz  -  członek obu Rad Muzeów. Liczny udział w uroczystościach wzięli członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. Przybyła liczna reprezentacja administracji lokalnej oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza.

Informacja ze spotkania Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w dniu 09.11.2016 r.

Omawiane tematy:

  • organizacja „Apelu Pamięci” poległych i pomordowanych pracowników i absolwentów SGGW z okazji Święta Niepodległości w dniu 10 XI w holu Auli Kryształowej ,
  • oznaczenie  miejsca grobu Marii Bojanowskiej – Helmersen – pomoc znajomej rodziny;
  • informacja o śmierci prof. Tadeusza Barszczaka,

12 października 2016r. – na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół im. profesora Józefa Mikułowskiego – Pomorskiego w Lipniku, pani Małgorzaty Utnik – Oleksiak - 5 osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnów – państwowego i szkolnego. Hymn szkolny, przyjęty od nowego roku szkolnego 2016/2017, został napisany przez absolwentów szkoły, a muzykę skomponował szkolny nauczyciel muzyki.

 

Zapraszamy do lektury informacji o miejscach spoczynku osób zasłużonych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dla Stowarzyszenia wychowanków SGGW. Zestawienie obejmuje miejsca pochówku Prezesów Stowarzyszenia, Członków Honorowych Stowarzyszenia oraz osób zasłużonych dla Stowarzyszenia oraz dla SGGW.

 

--> Plik do pobrania

 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  od wielu lat, przed Dniem Wszystkich Świętych 1 listopada porządkują groby osób zasłużonych dla Stowarzyszenia i SGGW. Miejsca spoczynku tych osób znajdują się na wielu cmentarzach: Cmentarz Północny w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Józefowie k/ Otwocka, Cmentarz Parafialny w Zalesiu Górnym, Cmentarz Parafialny w Komorowie, Cmentarz Bródnowski, Cmentarz Wilanowski, Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

 

14 października br. na zaproszenie pani mgr Małgorzaty Utnik-Oleksiak - nowej Dyrektor Zespołu Szkół w Lipniku – 6-osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem oraz złożeniem kwiatów pod tablicami: patrona szkoły i przedstawicieli tajnego nauczania na terenie ziemi opatowskiej.

Głównym elementem, okolicznościowej dekoracji, był ofiarowany, przez naszego kolegę Jana Fryczkowskiego, obraz przedstawiający obelisk patrona szkoły prof. J. Mikułowskiego- Pomorskiego w Malicach Kościelnych.

Jak zwykle młodzież przygotowała bardzo ciekawy program artystyczny.

W dniu 12 października 3-osobowa delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW (prezes oraz 2-ch członków Zarządu) wzięła udział w Seminarium Jubileuszowym pt. „Bioekologia a geneza badań ekologicznych w polskich lasach ”w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Po uroczystym otwarciu seminarium przez pana dr hab. Janusza Czerepko – dyrektora IBL, głos zabrał jubilat przedstawiając referat pt. „Rola meteorologii leśnej w interdyscyplinarnych badaniach lasów”. Referat przedstawiony był w niezwykle interesujący sposób, z odwołaniami do osobistych wspomnień.

 

W dniach 26 - 27 września 2015 roku Fundacja Uniwersytetów Ludowych – Zarząd Krajowy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie zorganizowały ogólnokrajową konferencję popularno-naukową pt. „Życie i czyny niezłomnych kobiet wiejskich Polski Podziemnej w pamięci i działaniu pokoleń XXI wieku”.

Konferencja z udziałem licznego grona prelegentów (prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski, dr Janusz Gmitruk, prof. dr hab. Zofia Chyra–Rolicz, prof. dr hab. Mirosława Jaworowska, dr Elżbieta Ciborska, dr Teresa Janicka–Panek, dr Iwona Błaszczak, mgr inż. Zofia Kaczor-Jędrzycka i mgr Antoni Dąbrowski), słuchaczy i zaproszonych gości odbyła się w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Jednym ze współorganizatorów była prezes Warszawskiego Oddziału TUL – pani mgr inż. Maria Wielądek – członek naszego Stowarzyszenia.

14 września 2015 r. w 76 rocznicę napaści Niemców na Polskę w Centrum-Muzealnym w Palmirach odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna dla upamiętnienia pamięci ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej. Mszę świętą za poległych i pomordowanych celebrował Jego Eminencja ksiądz Kardynał Kazimierz  Nycz Metropolita Warszawski. Odmówione były również Modlitwy Ekumeniczne wspólnie z kapłanami Prawosławnym i Pastorem. Następnie odbył się Apel Poległych. Na grobach pomordowanych zostały złożone wieńce i kwiaty.

 

W 71 rocznicę Powstania Warszawskiego Stowarzyszenie Wychowanków SGGW uczciło pamięć poległych pracowników Uczelni.

Grupa członków Stowarzyszenia: kol. Barbara Sikora, kol. Małgorzata Łuczak, kol. Stanisław Olkuśnik kol. Jan Fryczkowski, kol. Zygmunt Santorski w miejscach upamiętniających tragiczne wydarzenia złożyła kwiaty i zapaliła znicze:

ul. Rakowiecka 26/30

ul Kielecka 46

ul. Kazimierzowska 59