W dniu 11 lipca 2018 roku minęła 75. rocznica tzw. „Krwawej Niedzieli” na Wołyniu, będącej apogeum ukraińskiego ludobójstwa Polaków na Kresach wschodnich II Rzeczpospolitej. Obchody upamiętniające ofiary rozpoczęły się znacznie wcześniej, m.in. odbyły się konferencje naukowe, prelekcje, pokazy filmów, wystawy (np. 22-23.06. w Lublinie konferencja naukowa  „Wołyń 43: walka o pamięć – walka o Polskę”, 12.03. w Przemyślu w Muzeum Narodowym prelekcja Tomasza Kuby Kozłowskiego ”Zagłada Janowej Doliny przez UPA w 1943 roku” ).

W Warszawie uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i złożenia wieńców oraz zapalenia zniczy przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Był to pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej od umieszczenia jesienią 2017 r. na Grobie Nieznanego Żołnierza dwóch tablic, wymieniających nazwy miejscowości, w których działały polskie ośrodki samoobrony odpierające ataki członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).

Pielgrzymka na Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski.

Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyli w pielgrzymce do miejsc polskich korzeni niepodległości na Kresach (obecnie na terytorium Ukrainy) dla uczczenia 100 letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski oraz pamięci w setną rocznicę urodzin abp Ignacego Tokarczuka. Organizatorem pielgrzymki był Klub Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu.

Uczestnikami czterodniowej wyprawy w dniach 26 – 29 kwietnia br. było około 50 osób z całego kraju. Przewodnikiem po dawnych polskich terenach był kresowianin, Pan Stanisław Szarzyński - Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. ks. Bronisława Mireckiego oraz Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu, który opowiadał nam o utraconych polskich ziemiach, kościołach, pałacach, dworach i mieszkających tam znakomitych ludziach tworzących nasze dziedzictwo narodowe i historię.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach „Staszicowskich”, w dniu 8 maja 2018 r. o godzinie 12.00 pod obeliskiem ks. Stanisława Staszica przy budynku nr 34, na terenie Kampusu SGGW.

Pragniemy, aby mottem tegorocznych uroczystości pod Obeliskiem było „Prawodawstwo i Władza Sądownicza”.

Zapraszamy również do udziału we Mszy św. w intencji studentów SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920, która zostanie odprawiona w Kościele Akademickim św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dniu 8 maja 2018 r. o godz. 18.30.

Stowarzyszenie Wychowanków SGGW

W dniu 20 lutego 2018 roku zmarł w Warszawie nasz Kolego i Przyjaciel mgr inż. Stanisław Olkuśnik, Wiceprezes Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i członek Rady d/s Muzeum SGGW.

Za ofiarną i wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia Wychowanków oraz propagowanie historii Uczelni  został nagrodzony tytułem „Honorowego Członka Stowarzyszenia”. Przez całe życie zawodowe związany  był z SGGW, pracował na wielu ważnych stanowiskach - był postacią znaną i szanowaną w środowisku akademickim.

Sumienny, pracowity i odpowiedzialny - za swoją aktywność nagrodzony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Człowiek wielu talentów i zainteresowań, pasjonat historii, wyróżniony złotą odznaką honorową „Za zasługi dla SGGW”.

Stowarzyszenie i Uczelnia straciła prawego i rzetelnego współpracownika. Cześć Jego zacnej pamięci!

W dniu 12 grudnia 2017 miała miejsce Uroczystość upamiętniająca rocznicę powstania "Solidarności" w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w1981roku. O godz. 16-ej odbyła się Msza św. za zmarłych Członków „Solidarności” w Kaplicy akademickiej w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61. Na Mszy św., którą celebrował ksiądz Jacek Pleskaczyński obecni byli członkowie Solidarności SGGW, pracownicy i emeryci naszej uczelni, przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW oraz studenci.

Po zakończeniu Mszy św. wszyscy udali się do Pawilon I SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30, gdzie odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem rocznicy powstania "Solidarności” w SGGW oraz strajku przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1980 roku.

13 października 2017 roku na zaproszenie pani mgr Danuty Polit, (nowej Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipniku) – 5-osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Świętowano także 15-lecie nadania szkole imienia Prof. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego – pierwszego rektora SGGW. Wraz nami był pan prof. dr hab. Kazimierz Tomala – prorektor ds. dydaktyki reprezentujący władze Uczelni, a także studentka Katarzyna Kania – przewodnicząca Samorządu Studenckiego.

Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnów – państwowego i szkolnego. Hymn szkolny przyjęto po raz pierwszy w roku szkolnym 2016/2017. Został napisany przez absolwentów lipnickiej szkoły, zaś muzykę skomponował obecny nauczyciel śpiewu.

 

W dniu 14 września 2017 r. w 78 rocznicę napaści Niemców na Polskę w Muzeum - Miejscu Pamięci w Palmirach odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna dla upamiętnienia pamięci ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej.

Cmentarz-Mauzoleum w Palmirach to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło dwóch tysięcy Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, w okresie od 1939 do 1943 roku. Wśród zamordowanych znajdują się Maciej Rataj (marszałek Sejmu w latach 1922-1928), Henryk Brun (przemysłowiec, poseł na Sejm RP, prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego), Halina Jaroszewiczowa (posłanka na Sejm RP i senator), Jan Wajzer (doktor praw, sekretarz generalny Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku), sportowcy – Janusz Kusociński i Feliks Zuber, Stefan Kopeć (biolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego), Stefan Napierski (poeta, krytyk literacki, wydawca miesięcznika literackiego „Ateneum”), Kazimierz Zakrzewski (historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego).

Jak co roku, 1 sierpnia 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków SGGW upamiętnili 73 rocznicę Powstania Warszawskiego składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicami pamięci na ulicach Mokotowa.

 

 

 

 

 

 

W dniu 6 czerwca 2017 roku gościliśmy czterdzieści siedmioro dzieci pod opieką trzech nauczycieli z Zespołu Szkół w Lipniku im. prof. Józefa Mikułowskiego - Pomorskiego. Już po raz szósty gościły w kampusie naszej Uczelni na zaproszenie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW w ramach obchodów Dnia Dziecka.

Z ramienia Samorządu Studentów SGGW dzieci oraz nauczyciele zostali bardzo serdecznie przyjęci przez przewodniczącą Samorządu Studenckiego – studentkę Małgorzatę Kanię w nowej siedzibie Samorządu. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja, dzięki której poznały dzieje i historię SGGW.

Kolejnym punktem programu było zwiedzenie Muzeum SGGW pod okiem pracownika Muzeum pani Anny Rudnickiej. Dzieci odwiedziły również siedzibę Stowarzyszenia, gdzie zostały obdarowane materiałami reklamowymi naszej szkoły. Następnie uczestniczyły w grze plenerowej  na terenie kampusu Uczelni zorganizowanej przez studentki Wydziału Nauk Humanistycznych.

W dniu 23 maja 2017 roku odbyła się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Uniwersytety ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”. Zorganizowana została przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”, Wydział Nauk  Społecznych SGGW oraz Ogólnopolską Sieć Uniwersytetów Ludowych.  Licznie przybyli prelegenci - specjaliści wysokiej klasy w dziedzinie edukacji dorosłych z Polski i innych krajów Europy.

W Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (w dniu 19 maja 2017 r.) obejrzeliśmy spektakl o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim, który zaprezentowała Ostrowska Grupa Teatralna „Rzeczpospolita Apostolska”. Scenariusz przedstawienia powstał na podstawie raportu rtm. W. Pileckiego, w którym przedstawiony został obraz życia obozowego.

W przedstawieniu znalazło się 13 fragmentów z dramatu historycznego „Rotmistrz Pilecki - Ofiarowanie”. Premiera całego przedstawienia zawierającego 33 sceny przewidziana jest 25 maja 2018 r., w 70 rocznicę śmierci Witolda Pileckiego.

Rotmistrz W. Pilecki przebywał w obozie koncentracyjnym Auschwitz 947 dni, od września 1940 roku do Wielkanocy 1943 roku, do momentu ucieczki. W czasie pobytu w obozie napisał raport, który jest wiarygodnym i niezwykle cennym dokumentem zawierającym tragiczne przeżycia swoje i innych więźniów z czasów II Wojny Światowej.

W dniu 13 maja br. odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika jednego z najdzielniejszych polskich żołnierzy II Wojny Światowej rotmistrza Witolda Pileckiego na Żoliborzu w Al. Wojska Polskiego w pobliżu ul. Bitwy pod Rokitną. W tym dniu przypadały 116. urodziny Witolda Pileckiego. Monument usytuowano kilkadziesiąt metrów od domu, w którym rotmistrz dobrowolnie poddał się aresztowaniu przez Niemców i wywózce do Auschwitz, aby tam organizować ruch oporu i zdobyć informacje o obozie.

Pomnik wykonany z granitu i betonu ma kształt sześciennej bryły, 3 m wysokości, przez który biegnie szczelina. Wyłania się z niej postać W. Pileckiego w mundurze oficera WP i rogatywce na głowie. Z przodu pomnika wykuto napis: „Rotmistrz Witold Pilecki, 13.V. 1901 – 25.V.1948, ochotnik do Auschwitz, jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej”. Na bocznych ścianach znajdują się: biogram Witolda Pileckiego oraz zarysy sylwetek innych bohaterów walczących o wolność.

W dniu 13 maja 2017 roku w Auli Kryształowej SGGW odbyła się konferencja związana z 60. rocznicą powstania Związku Młodzieży Wiejskiej.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Polityczny im.  Macieja Rataja oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Gospodarzami spotkania byli europoseł Czesław Siekierski (absolwent Wydziału Ekonomiki Rolnictwa) oraz dr Janusz Gmitruk  - dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

Zgromadzeni podkreślili, że ideowy dorobek ruchu wiejskiej młodzieży nie ma charakteru wyłącznie historycznego. Wciąż  jest aktualny, a jego wartości przystają do obecnych czasów.

Stowarzyszenie Wychowanków  SGGW reprezentowały –  kol. Grażyna Skalmierska i kol. Marianna Wielądek.

W dniu 8 lutego2017 r odbył się wyjazd do Muzeum Rolnictwa imienia ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, na wernisaż „SGGW WCZORAJ I DZIŚ. DWA WIEKI TRADYCJI”, wystawy będącej elementem kończącym obchody 200-lecia wyższego kształcenia rolniczego w Polsce.

Ekspozycja została zaprezentowana w salach pałacu będącego dawną posiadłością rodziny Starzeńskich, a obecnie siedzibą tutejszego Muzeum.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele Władz Uczelni  prof. dr hab. Marian Binek - Prorektor ds. Nauki i prof. dr hab. Czesław Waszkiewicz  -  członek obu Rad Muzeów. Liczny udział w uroczystościach wzięli członkowie Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. Przybyła liczna reprezentacja administracji lokalnej oraz uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. J. Iwaszkiewicza.

Zapraszamy do lektury informacji o miejscach spoczynku osób zasłużonych dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dla Stowarzyszenia wychowanków SGGW. Zestawienie obejmuje miejsca pochówku Prezesów Stowarzyszenia, Członków Honorowych Stowarzyszenia oraz osób zasłużonych dla Stowarzyszenia oraz dla SGGW.

 

--> Plik do pobrania

 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia Wychowanków Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  od wielu lat, przed Dniem Wszystkich Świętych 1 listopada porządkują groby osób zasłużonych dla Stowarzyszenia i SGGW. Miejsca spoczynku tych osób znajdują się na wielu cmentarzach: Cmentarz Północny w Warszawie, Cmentarz Parafialny w Józefowie k/ Otwocka, Cmentarz Parafialny w Zalesiu Górnym, Cmentarz Parafialny w Komorowie, Cmentarz Bródnowski, Cmentarz Wilanowski, Cmentarz Powązkowski, Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

 

14 października br. na zaproszenie pani mgr Małgorzaty Utnik-Oleksiak - nowej Dyrektor Zespołu Szkół w Lipniku – 6-osobowa delegacja Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków SGGW uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem oraz złożeniem kwiatów pod tablicami: patrona szkoły i przedstawicieli tajnego nauczania na terenie ziemi opatowskiej.

Głównym elementem, okolicznościowej dekoracji, był ofiarowany, przez naszego kolegę Jana Fryczkowskiego, obraz przedstawiający obelisk patrona szkoły prof. J. Mikułowskiego- Pomorskiego w Malicach Kościelnych.

Jak zwykle młodzież przygotowała bardzo ciekawy program artystyczny.

W dniu 12 października 3-osobowa delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW (prezes oraz 2-ch członków Zarządu) wzięła udział w Seminarium Jubileuszowym pt. „Bioekologia a geneza badań ekologicznych w polskich lasach ”w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Po uroczystym otwarciu seminarium przez pana dr hab. Janusza Czerepko – dyrektora IBL, głos zabrał jubilat przedstawiając referat pt. „Rola meteorologii leśnej w interdyscyplinarnych badaniach lasów”. Referat przedstawiony był w niezwykle interesujący sposób, z odwołaniami do osobistych wspomnień.

 

W dniach 26 - 27 września 2015 roku Fundacja Uniwersytetów Ludowych – Zarząd Krajowy Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie zorganizowały ogólnokrajową konferencję popularno-naukową pt. „Życie i czyny niezłomnych kobiet wiejskich Polski Podziemnej w pamięci i działaniu pokoleń XXI wieku”.

Konferencja z udziałem licznego grona prelegentów (prof. dr hab. Bronisław Gołębiowski, dr Janusz Gmitruk, prof. dr hab. Zofia Chyra–Rolicz, prof. dr hab. Mirosława Jaworowska, dr Elżbieta Ciborska, dr Teresa Janicka–Panek, dr Iwona Błaszczak, mgr inż. Zofia Kaczor-Jędrzycka i mgr Antoni Dąbrowski), słuchaczy i zaproszonych gości odbyła się w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Jednym ze współorganizatorów była prezes Warszawskiego Oddziału TUL – pani mgr inż. Maria Wielądek – członek naszego Stowarzyszenia.

14 września 2015 r. w 76 rocznicę napaści Niemców na Polskę w Centrum-Muzealnym w Palmirach odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna dla upamiętnienia pamięci ofiar egzekucji w Puszczy Kampinoskiej. Mszę świętą za poległych i pomordowanych celebrował Jego Eminencja ksiądz Kardynał Kazimierz  Nycz Metropolita Warszawski. Odmówione były również Modlitwy Ekumeniczne wspólnie z kapłanami Prawosławnym i Pastorem. Następnie odbył się Apel Poległych. Na grobach pomordowanych zostały złożone wieńce i kwiaty.

 

Jak co roku 21 września b.r. udała się do Zespołu Szkół w Lipniku delegacja Stowarzyszenia Wychowanków SGGW z Warszawy, z okazji  110 rocznicy istnienia Zespołu i 10 rocznicy nadania Szkole im. Prof. Jozefa Mikułowskiego-Pomorskiego, pierwszego rektora naszej Uczelni. Aktualnego rektora reprezentował prorektor  ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Szyndel. Uroczystości w Zespole Szkół uświetnili przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, przedstawiciel kuratorium, władze powiatowe, gminne jak tez profesorowie uczelni kieleckich, przedstawiciele Chorągwi Harcerskiej i Banku.

W dniu 27 października odbyła się uroczystość sadzenia, w okolicy Biblioteki Głównej, czterech  platanów upamiętniających kolejnych prezesów Stowarzyszenia Wychowanków SGGW. W uroczystości uczestniczyli JM Rektor Uczelni prof. dr hab. Alojzy Szymański, przedstawiciele rodzin zmarłych prezesów, członkowie Stowarzyszenia i liczne grono pracowników Uczelni. Na czterech kamieniach umieszczono tabliczki z nazwiskami i latami pełnionej prezesury.